Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

07 apr 2022

Procesbevillingsnævnet

Brancheforenings adgang til biintervention

Procesbevillingsnævnet har den 5. april 2022 meddelt Dansk Ejendomsmæglerforening tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 16. december 2021 (BS-13130/2021).

Et selskab solgte en ejendom til en privat køber i 2015. I ejendommen var foretaget flere forbedringer og renoveringer. Ejendommen var i salgsopstillingen blandt andet beskrevet som ”totalrenoveret”. Efter overtagelsen af ejendommen konstaterede køber en række mangler og anlagde herefter sag mod sælgeren med påstand om erstatning for manglerne.

Byretten fandt, at der var tale om mangler og tilkendte køber en erstatning. Byretten lagde vægt på, at brugen af ordet ”totalrenoveret” måtte sidestilles med en garanti for, at hele boligen var renoveret, og at dette var udført håndværksmæssigt korrekt.

Sælgeren ankede byrettens dom til Østre Landsret, hvor Dansk Ejendomsmæglerforening ønskede at indtræde som biintervenient til støtte for sælgeren i landsretssagen.

Landsretten tillod ikke Dansk Ejendomsmæglerforening at biintervenere i sagen. Landsretten bemærkede blandt andet, at ingen af parterne i sagen var ejendomsmæglere, og at der ikke var oplysninger om, at nogle af parterne ville forsøge at holde en ejendomsmægler ansvarlig. Landsretten fandt, at ønsket om biintervention i den konkrete sag var af en sådan hypotetisk og fjerntliggende karakter, at det ikke var rimeligt og velbegrundet at tillade biintervention.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 21/28754.