Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

12 apr 2022

Procesbevillingsnævnet

Straftidsberegning ved fuldbyrdelse af fransk straffedom

Procesbevillingsnævnet har den 8. april 2022 meddelt Direktoratet for Kriminalforsorgen tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 1. september 2021 [BS-17956/2021-VLR].

En mand var i Frankrig idømt fængsel i 6 år for narkotikakriminalitet, og i marts 2020 bestemte Retten i Aarhus, at straffen på 6 års fængsel kunne fuldbyrdes i Danmark. Manden blev herefter overført til et fængsel i Danmark.

De franske myndigheder oplyste efterfølgende, at manden havde fået 13 måneder i strafnedsættelseskredit samt 90 dage og 60 dage i yderligere strafnedsættelseskredit.

I november 2020 traf Kriminalforsorgen afgørelse om strafberegning og foretog en afkortning af straffen med 544 dage.

Ved afgørelse af 23. december 2020 omgjorde Direktoratet for Kriminalforsorgen afgørelsen om strafberegning fra Kriminalforsorgen og udtalte, at der ikke var hjemmel til at afkorte straffen med 544 dage.

Direktoratet for Kriminalforsorgens afgørelse blev herefter indbragt for retten.

Byretten ophævede Direktoratet for Kriminalforsorgens afgørelse om strafberegning

Byretten tilpligtede Direktoratet for Kriminalforsorgen at anerkende, at der ikke var grundlag for at ændre Kriminalforsorgens straftidsberegning, og udtalte, at Kriminalforsorgen ved den foretagne straftidsberegning havde været forpligtet til at inddrage den strafnedsættelseskredit, som de franske myndigheder havde tilkendt manden. Byretten ophævede herefter Direktoratet for Kriminalforsorgens afgørelse om strafberegning.

Landsretten stadfæstede byrettens kendelse

Landsretten stadfæstede byrettens kendelse i henhold til de af byretten anførte grunde.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 21/21443.