Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

01 apr 2022

Procesbevillingsnævnet

Tortgodtgørelse i en sag om ærekrænkelse

Procesbevillingsnævnet har den 31. marts 2022 meddelt en forurettet tilladelse til anke til Højesteret af en afgørelse om tortgodtgørelse i en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 2. september 2021 (S-1858-20).

Tiltalte blev blandt andet tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 267, stk. 1, ved at have fremsat beskyldninger, der var egnet til at krænke nogens ære, idet tiltalte under en demonstration ved anvendelse af mikrofon og højtalere henvendte sig til forurettede og udtalte ”og den muslimske somaliske kvinde der står der, som jeg har bemærket mange gange på Istedgade, hvor hun stiller sig til rådighed for kunder. Ja dig! Undskyld jeg taler ikke neger. Nu skal jeg sige det på neger bububu. Nu forstår du det" eller lignende.

Anklagemyndigheden nedlagde blandt andet påstand om fængselsstraf, og tiltalte nægtede sig skyldig. Forurettede påstod, at tiltalte skulle betale 30.000 kr. i tortgodtgørelse i medfør af erstatningsansvarslovens § 26, stk. 1.

Byretten fandt tiltalte skyldig og fastsatte tortgodtgørelsen til 30.000 kr.

Retten fastsatte blandt andet straffen til en fællesstraf af fængsel i tre måneder, hvoraf to af månederne blev gjort betinget med en prøvetid på to år. I forhold til tortgodtgørelsen på 30.000 kr. tog retsformanden påstanden herom til følge.

Tiltalte ankede dommen med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse. Anklagemyndigheden påstod domfældelse efter anklageskriftet samt skærpelse. Forurettede gentog den nedlagte påstand om tortgodtgørelse på 30.000 kr.

Landsretten ændrede byrettens dom

Østre Landsret ændrede byrettens dom således, at den samlede straf på tre måneder blev gjort betinget med en prøvetid på 2 år. Tortgodtgørelsen til forurettede blev herudover nedsat til 5.000 kr.

I forhold til tortgodtgørelsen bemærkede landsretten, at udtalelsen var fremsat efter den seneste ændring af erstatningsansvarslovens § 26. Landsretten lagde ved udmålingen vægt på, at udtalelsen var fremsat under en demonstration med ganske få deltagere, samt at det ikke kunne udledes af videooptagelserne fra demonstrationen, som var blevet lagt op på de sociale medier efterfølgende, at krænkelsen var rettet mod forurettede.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 21/21425.