Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

02 jun 2022

Procesbevillingsnævnet

Brug af karikaturlignende tegning og fotografi af Den Lille Havfrue

Procesbevillingsnævnet har den 1. juni 2022 meddelt en ansvarshavende chefredaktør tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 9. februar 2022 (BS-47536/2020).

Den Lille Havfrue blev skabt af billedhuggeren Edvard Eriksen og opsat på Langelinie i København den 23. august 1913. Skulpturen er ophavsretligt beskyttet som et kunstnerisk værk efter ophavsretslovens § 1, og ophavsretten, der overgik til Edvard Eriksens arvinger efter Edvard Eriksens død den 12. januar 1959, forvaltes af Edvard Eriksens Arvinger I/S.

Den 18. maj 2019 bragte en dansk avis en karikaturlignende tegning af Den Lille Havfrue på forsiden af avisens 2. sektion.

Edvard Eriksens Arvinger I/S rettede efterfølgende henvendelse til avisen og påtalte den efter interessentskabets opfattelse krænkende forside og fremkom samtidig med et forslag til forligsmæssig løsning af sagen. Efter forgæves forligsdialog anlagde selskabet den 7. november 2019 sag mod avisens ansvarshavende chefredaktør.

Den 22. april 2020 bragte avisen en artikel i avisens 3. sektion, hvor et fotografi af Den Lille Havfrue iført mundbind indgik, hvilket blev påtalt af Edvard Eriksens Arvinger I/S under den på dette tidspunkt igangværende retssag ved replik af 28. juli 2020.

Byretten dømte den ansvarshavende chefredaktør

Byretten fandt, at tegningen og fotografiet krænkede Billedhuggeren Edvard Eriksens Arvinger I/S’ rettigheder efter ophavsretslovens § 2 og § 3, stk. 2, og at Edvard Eriksens Arvinger I/S derfor var berettiget til vederlag og godtgørelse efter ophavsretslovens § 83, stk. 1, nr. 1, og stk. 3, der blev fastsat til 285.000 kr. Retten forbød samtidig den ansvarshavende chefredaktør at anvende tegningen og fotografiet, ligesom retten pålagde chefredaktøren at fjerne tegningen og fotografiet endeligt fra handlen og fra avisens hjemmeside.

Landsretten stadfæstede byrettens dom med visse ændringer

Landsretten stadfæstede byrettens dom med den ændring, at brugen af tegningen og fotografiet af Den Lille Havfrue tillige fandtes at være en krænkelse af markedsføringslovens § 3 om god markedsføringsskik, og landsretten fastsatte herefter vederlaget og godtgørelsen for brugen, jf. ophavsretslovens § 83, stk. 1, nr. 1, og stk. 3, og markedsføringslovens § 24, stk. 3, til 300.000 kr.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 22/05632.