Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

14 jun 2022

Procesbevillingsnævnet

Spørgsmål om sagsomkostninger i immaterialretlig bevissikringssag

Procesbevillingsnævnet har den 10. juni 2022 meddelt en virksomhed begrænset tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse om kæremålsomkostninger, der er afsagt af Vestre Landsret den 19. november 2021 (B-0335-21).

Ved kendelse af 20. september 2021 imødekom fogedretten en begæring fra en designvirksomhed om bevissikring i forhold til påståede varemærkekrænkelser. Der blev således gennemført bevissikring uden, at modparten blev adviseret forud herfor.

Modparten kærede denne kendelse til Vestre Landsret med påstand om, at kendelse om bevissikring blev ophævet.

Sagen blev i Vestre Landsret forhandlet skriftlig og hver part udvekslede to processkrifter.

Vestre Landsret stadfæstede fogedrettens kendelse om bevissikring og fastsatte kæremålsomkostninger til 2.000 kr.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 21/27572.