Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

20 sep 2022

Procesbevillingsnævnet

Afvisning af anke, hvor den tiltalte kom et kvarter for sent til retsmøde

Procesbevillingsnævnet har den 15. september 2022 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt a Østre Landsret den 23. maj 2022 (S-1190-21).

I april 2021 blev den tiltalte i byretten idømt fængsel i 10 dage og frakendt førerretten i 5 år. Den tiltalte ankede dommen til frifindelse, og anklagemyndigheden nedlagde påstand om skærpelse.

Den tiltalte blev indkaldt til et retsmøde i Østre Landsret den 23. maj 2022 klokken 09:30.

Den 23. maj 2022 klokken 09:42 var han ikke mødt. Forsvarsadvokaten oplyste, at hun havde været i telefonisk kontakt med ham, og at han havde oplyst at være på vej til retten og forventede at være fremme i løbet af kort tid.

Landsretten afviste den tiltaltes anke

Efter votering afsagde Østre Landsret kl. 09:45 kendelse om afvisning efter retsplejelovens § 920, stk. 2, af den tiltaltes bevisanke og lagde herved vægt på, at den tiltalte var udeblevet fra hovedforhandlingen i landsretten uden dokumenteret lovligt forfald, og at det ikke undtagelsesvis var nødvendigt at fremme sagen i hans fravær.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 22/11743.