Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

20 sep 2022

Procesbevillingsnævnet

Afvisning af anke, hvor den tiltalte kom et kvarter for sent til retsmøde

Dom afsagt: 15. september 2022

Procesbevillingsnævnet har den 15. september 2022 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt a Østre Landsret den 23. maj 2022 (S-1190-21).

I april 2021 blev den tiltalte i byretten idømt fængsel i 10 dage og frakendt førerretten i 5 år. Den tiltalte ankede dommen til frifindelse, og anklagemyndigheden nedlagde påstand om skærpelse.

Den tiltalte blev indkaldt til et retsmøde i Østre Landsret den 23. maj 2022 klokken 09:30.

Den 23. maj 2022 klokken 09:42 var han ikke mødt. Forsvarsadvokaten oplyste, at hun havde været i telefonisk kontakt med ham, og at han havde oplyst at være på vej til retten og forventede at være fremme i løbet af kort tid.

Landsretten afviste den tiltaltes anke

Efter votering afsagde Østre Landsret kl. 09:45 kendelse om afvisning efter retsplejelovens § 920, stk. 2, af den tiltaltes bevisanke og lagde herved vægt på, at den tiltalte var udeblevet fra hovedforhandlingen i landsretten uden dokumenteret lovligt forfald, og at det ikke undtagelsesvis var nødvendigt at fremme sagen i hans fravær.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 22/11743.