Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

12 sep 2022

Procesbevillingsnævnet

Om strafudmåling ved kombinationsdom

Procesbevillingsnævnet har den 9. september 2022 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 11. april 2022 (S-2150-21).

I en straffesag blev en tiltalt fundet skyldig i forsøg på ulovlig tvang og indbrudstyveri. Byretten fastsatte straffen til fængsel i 6 måneder, således at 2 måneder af straffen skulle afsones, mens den resterende del af straffen blev gjort betinget med en prøvetid på 1 år fra endelig dom.

Landsretten, der efter bevisførelsen fandt tiltalte skyldig af de i dommen anførte grunde, nedsatte straffen til fængsel i 5 måneder, således at 2 måneder af straffen skulle afsones, mens 3 måneder blev gjort betinget med vilkår om blandt andet udførelse af ulønnet samfundstjeneste.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 22/14022