Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

12 sep 2022

Procesbevillingsnævnet

Om strafudmåling ved kombinationsdom

Dom afsagt: 9. september 2022

Procesbevillingsnævnet har den 9. september 2022 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 11. april 2022 (S-2150-21).

I en straffesag blev en tiltalt fundet skyldig i forsøg på ulovlig tvang og indbrudstyveri. Byretten fastsatte straffen til fængsel i 6 måneder, således at 2 måneder af straffen skulle afsones, mens den resterende del af straffen blev gjort betinget med en prøvetid på 1 år fra endelig dom.

Landsretten, der efter bevisførelsen fandt tiltalte skyldig af de i dommen anførte grunde, nedsatte straffen til fængsel i 5 måneder, således at 2 måneder af straffen skulle afsones, mens 3 måneder blev gjort betinget med vilkår om blandt andet udførelse af ulønnet samfundstjeneste.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 22/14022