Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

10 nov 2023

Procesbevillingsnævnet

Fradrag af udenretlige omkostninger i indenretlige sagsomkostninger

Procesbevillingsnævnet har den 13. september 2023 meddelt en fordringshaver tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse om sagsomkostninger, der er afsagt af Østre Landsret den 31. januar 2023 (BS-42/2023).

Fordringshaveren havde anlagt retssag mod en skyldner med påstand om betaling af 41.300,91 kr. med tillæg af blandt andet 100 kr. i inkassogebyr, 300 kr. i rykkergebyrer og 930 kr. i kompensationsbeløb. Skyldneren udeblev under sagen.

Byretten afsagde udeblivelsesdom over skyldneren

Byretten afsagde udeblivelsesdom over skyldneren og dømte denne til at betale 42.630,91 kr. til fordringshaveren. Byretten pålagde derudover skyldneren at betale 2.440 kr. i sagsomkostninger til fordringshaveren, hvoraf 1.690 kr. var til dækning af advokatudgifter og 750 kr. var til dækning af retsafgift. Ved udmålingen af beløbet til dækning af advokatudgifter lagde byretten vægt på, der i domsbeløbet indgik 1.030 kr. i inkassoomkostninger og kompensationsbeløb.

Fordringshaveren kærede sagsomkostningsafgørelsen særskilt til landsretten.

Landsretten stadfæstede byrettens sagsomkostningsafgørelse

Landsretten bemærkede, at beløbet til dækning af advokatudgifter ifølge inkassotaksterne som udgangspunkt skulle fastsættes til 2.720 kr., men at der i lyset af U 2021.2631 H skulle ske fradrag af de udenretlige omkostninger. Derpå fandt landsretten, at de udenretlige omkostninger udgjorde 1.330 kr., og at der dermed ikke var grundlag for at forhøje sagsomkostningerne. Landsrettens stadfæstede herefter byrettens sagsomkostningsafgørelse.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 23/10193.