Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

03 nov 2023

Procesbevillingsnævnet

Kravene til børne- og uddannelsesopsparinger i sager om uddannelsesbidrag

Procesbevillingsnævnet har på et møde den 23. oktober 2023 i afdelingen for appeltilladelser til landsretten vedrørende familierettens afgørelser meddelt en bidragsbetaler tilladelse til anke til Vestre Landsret af en dom, der er afsagt af Familieretten i Esbjerg den 20. september 2023 (36815/2023).

Bidragsmodtager søgte Familieretshuset om fastsættelse af uddannelsesbidrag til sin datter, der gik i gymnasiet, i anledning af, at hun var fyldt 18 år. Under sagens behandling i Familieretshuset oplyste bidragsbetaler, at han i 2017 havde oprettet en konto i sin bank til datteren, som han månedligt havde indbetalt til. Kontoen blev overført til datteren, da hun fyldte 18 år. Bidragsbetaler indsendte oplysninger fra banken, hvoraf blandt andet fremgik, at kontoen var ejet af datteren, at samtlige beløb var overført af bidragsbetaler, og at kontoen ikke havde været underlagt nogle former for bindinger eller andre restriktioner.

Både Familieretshuset og familieretten fandt, at der var grundlag for at fastsætte uddannelsesbidrag. I relation til den af bidragsbetaler oprettede konto blev der lagt vægt på, at kontoen ikke havde været underlagt nogle former for bindinger eller restriktioner, og at det ikke kunne udelukkes, at de indsatte beløb på kontoen indeholdt pengegaver fra bedsteforældre eller andre. Familieretten fandt, at vejledning nr. 9424 af 26. juni 2020 om børne- og ægtefællebidrag skulle læses snævert i forhold til kravene til børne- og uddannelsesopsparinger.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 23/44603.