Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

21 dec 2023

Procesbevillingsnævnet

Om adgang til at kære kendelse om dørlukning

Procesbevillingsnævnet har den 20. december 2023 meddelt en journalist tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 9. november 2023.

I en sag om administrativ frihedsberøvelse protesterede en journalist mod dobbelt dørlukning.

Byretten bestemte, at der skulle være dobbelt lukkede døre

Byretten afsagde kendelse om, at der skulle være lukkede døre under forhandlingen om dørlukning, og kendelse om, at sagen skulle behandles for lukkede døre.

Journalisten kærede begge kendelser til landsretten.

Landsretten stadfæstede og afviste

Landsretten stadfæstede byrettens kendelse om dørlukning under forhandlingen om dørlukning.

Videre afviste landsretten journalistens kære af kendelsen om dørlukningen under sagen, idet journalisten ikke havde været til stede i det retsmøde, hvor retten behandlede spørgsmålet om selve dørlukningen, og henviste til den straffeprocessuelle bestemmelse retsplejelovens § 968, stk. 2, 2. pkt.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 23/48814.