Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

02 maj 2023

Procesbevillingsnævnet

Om andet seksuelt forhold end samleje

Procesbevillingsnævnet har den 27. april 2023 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 29. august 2022 (S-3070-21).

Den tiltalte, der var syrisk statsborger og indrejst i Danmark i 2014, havde i en periode efter indrejsen fungeret som far for sin dengang 8-årige niece, indtil niecens forældre også kom til Danmark. I juni 2021 indgav kommunen politianmeldelse af den tiltalte grundet mistanke om, at han havde begået seksuelle overgreb mod niecen. 

Byretten idømte den tiltalte 20 dages betinget fængsel for blufærdighedskrænkelse

I anklageskriftet lød tiltalen på forsøg på voldtægt ved én gang på et ukendt tidspunkt i tiden mellem november 2015 og februar 2017 på den tiltaltes daværende bopæl, at have forsøgt at have samleje med niecen, idet den tiltalte gik i bad med niecen, hvorefter han forsøgte at indføre sit lem i niecens vagina, hvilket imidlertid mislykkedes. Den tiltalte nægtede sig skyldig og påstod frifindelse.

Byretten fandt det efter bevisførelsen ikke godtgjort, at den tiltalte havde forsøgt at voldtage niecen, som beskrevet i tiltalen. Da byretten fandt ikke at kunne afvise niecens forklaring om, at den tiltalte havde vist sig nøgen for hende, da niecen selv skulle bade, blev den tiltalte idømt 20 dages betinget fængsel for blufærdighedskrænkelse, jf. straffelovens § 232.

Anklagemyndigheden ankede dommen til landsretten med påstand om domfældelse i overensstemmelse med den i byretten rejste tiltalte, dog således at gerningsperioden blev præciserer til at være fra november 2015 til 30. juni 2016, samt skærpelse. Den tiltalte påstod frifindelse, subsidiært stadfæstelse af byrettens dom.

Landsretten ændrede byrettens dom og idømte den tiltalte 6 måneders fængsel og udvisning

Efter bevisførelsen for landsretten blev det lagt til grund, at den tiltalte på et tidspunkt i perioden fra november 2015 til juni 2016, hvor niecen gik i 1. klasse, befandt sig på badeværelset med niecen, at de begge var nøgne, og at den tiltalte havde løftet niecen op mod væggen og holdt hende fast, således at de stod ansigt til ansigt, hvorefter den tiltalte berørte/befølte hendes kønsdel.

Landsretten, der ikke fandt det bevist, at den tiltalte havde forsøgt at indføre sit lem i niecens skede, fandt herefter, at den tiltalte havde gjort sig skyldig i andet seksuelt forhold end samleje med niecen, jf. straffelovens § 225, jf. § 216, stk. 2, og fastsatte straffen til fængsel i 6 måneder. Et flertal på fire dommere stemte desuden for, at den tiltalte skulle udvises af Danmark med et indrejseforbud i 6 år, mens et mindretal på to dommere fandt, at den tiltalte alene skulle tildeles en advarsel om udvisning. Den tiltalte blev derfor udvist af Danmark. 

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 22/17776.