Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

17 aug 2023

Procesbevillingsnævnet

Spørgsmål om deltagelse af domsmænd eller nævninge i straffesag

Procesbevillingsnævnet har den 16. august 2023 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 9. juni 2023.

Landsrettens kendelse angår, om en straffesag skal behandles som domsmandssag, jf. retsplejelovens § 686, stk. 2, eller som nævningesag, jf. § 686, stk. 4, nr. 3. Den pågældende er tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 109, stk. 1, og spørgsmålet er, om der er tale om en ”politisk lovovertrædelse” i retsplejelovens forstand.