Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

19 apr 2024

Procesbevillingsnævnet

Spørgsmål om tilbagegivelse til far i Ukraine af bortført barn

Procesbevillingsnævnet har den 18. april 2024 meddelt en forælder tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 5. marts 2024 (BS-61216/2023).

Parterne, der begge var ukrainske statsborgere, havde sammen et barn på knap 3 år. Parterne havde efter barnets fødsel boet sammen, men på et tidspunkt var moren flyttet til den landsby, hvor parternes familier boede, mens faren blev boende i deres tidligere fælles lejlighed.

I marts 2022 flyttede moren med barnet til Polen efter aftale med faren. Barnet var på det tidspunkt ca. 9 måneder. I december 2022 rejste moren med barnet til Danmark.

Faren, der fortsat var i Ukraine, boede ca. 700 km. fra krigszonen. Faren havde i hvert fald indtil maj 2023 videokontakt med barnet. I august 2023 anmodede faren om at få udleveret barnet i henhold til Haagkonventionen om børnebortførsler.

Familieretten bestemte, at barnet skulle tilbagegives til faren

Familieretten fandt, at moren ulovligt havde bortført barnet, jf. lov om internationale børnebortførelser § 10, stk. 2, hvorfor barnet som udgangspunkt skulle tilbagegives. Familieretten fandt, at der ikke var grundlag for at nægte tilbagegivelse efter § 11, stk. 1, nr. 2, da det ikke var godtgjort, at der var en alvorlig risiko for at en tilbagegivelse ville skade barnets sjælelige eller legemlige sundhed eller på anden måde sætte ham i en situation, som han ikke skulle tåle.

Familieretten henviste til, at faren opholdt sig ca. 700 km fra frontlinjen i Ukraine, og at han efter omstændighederne opretholdt en almindelig hverdag. Moren havde ikke godtgjort, at forholdene i det pågældende område i Ukraine var af en sådan karakter, at tilbagegivelse af den grund skulle nægtes.

Familieretten henviste videre til, at barnet, der på tidspunktet for familierettens afgørelse var 2 år og 6 måneder, kendte sin far og havde en vis relation, uanset at han, siden han var 9 måneder, kun havde haft kontakt med ham via telefon og FaceTime.

Landsretten ændrede familierettens afgørelse og fandt, at barnet ikke skulle tilbagegives

Landsretten ændrede familierettens afgørelse og fandt, at barnet ikke tilbagegives til faren. Landsretten fandt ligesom familieretten, at moren ulovligt havde bortført barnet. Landsretten lagde til grund, at parterne grundet konflikter ikke havde boet fast sammen i Ukraine, efter barnet blev født. Landsretten lagde videre til grund, at parterne i februar 2022 havde en konflikt, der førte til at politiet blev tilkaldt. Faren fik i den forbindelse et tilhold, hvorefter han i 10 dage ikke måtte være i hjemmet.

Under henvisning til en samlet vurdering af sagens omstændigheder fandt landsretten, at der var grundlag for at nægte tilbagegivelse i medfør af børnebortførelseslovens § 11, nr. 2, da en tilbagegivelse ville sætte barnet i en situation, som barnet ikke burde tåle.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 24/07082.