Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

17 jun 2024

Procesbevillingsnævnet

Omberammelse af en straffeankesag, hvor tiltalte var varetægtsfængslet

Procesbevillingsnævnet har den 12. juni 2024 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en beslutning, der er truffet af Østre Landsret den 3. april 2024 (S-570-23).

Tiltalte blev i november 2021 anholdt og sigtet for blandt andet drabsforsøg. Tiltalte blev efterfølgende varetægtsfængslet. Anklagemyndigheden nedlagde på baggrund af udtalelser fra Retslægerådet påstand om, at tiltalte skulle dømmes til anbringelse på Sikringsafdelingen.

Byretten afsagde dom i slutningen af januar 2023, hvor tiltalte blandt andet blev fundet skyldig i drabsforsøg. Byretten idømte tiltalte dom til anbringelse på Sikringsafdelingen. Tiltalte ankede dommen, og han blev efter dommen varetægtsfængslet i surrogat og anbragt på en psykiatrisk afdeling.

Landsretten berammede ankesagen til hovedforhandling i perioden 6. til 15. marts 2024. Ved mail af 1. februar 2024 anmodede anklagemyndigheden om, at sagen blev omberammet, da der blandt andet var fremkommet nye oplysninger fra afdelingsoverlægen på den psykiatriske afdeling, hvor den tiltalte var placeret, og da disse oplysninger skulle forelægges for Retslægerådet, der havde en berammelsestid på 6 uger. Der var endvidere et vidne, der ikke kunne give møde til den berammede hovedforhandling. Tiltalte protesterede imod en omberammelse.

Landsretten omberammede sagen

Landsretten besluttede ved mail af 12. februar 2024, at den berammede hovedforhandling skulle omberammes. Tiltaltes forsvarer fremsendte herefter flere forslag til berammelse i 2024. Landsretten meddelte dog, at hovedforhandlingen ikke kunne berammes i de tilbudte perioder, men at sagen kunne berammes i perioden 10. til 19. marts 2025. Tiltaltes forsvarer oplyste, at der kunne ske møde den pågældende periode, men at protesten blev fastholdt. Landsretten meddelte den 3. april 2024, at ankesagen blev omberammet til foretagelse i perioden fra 10. til 19. marts 2025.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 24/10246.