Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

19 apr 2024

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Spørgsmål om tilbagegivelse til far i Ukraine af bortført barn

Procesbevillingsnævnet har den 18. april 2024 meddelt en forælder tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 5....

26 mar 2024

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Spørgsmål om afskedigelse i strid med forskelsbehandlingsloven

Procesbevillingsnævnet har den 20. marts 2024 meddelt Ligebehandlingsnævnet som mandatar for en arbejdstager tilladelse til anke til Højesteret af en dom, ...

25 mar 2024

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Midlertidig inddragelse af førerret

Procesbevillingsnævnet har den 20. marts 2024 meddelt tiltalte tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 9. ja...

18 mar 2024

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Afvisning af ankesag efter retsplejelovens § 368 a

Procesbevillingsnævnet har den 14. marts 2024 meddelt en kvinde tilladelse til kære til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 15. dece...

13 mar 2024

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Urigtige oplysninger i forbindelse med ansøgning om momslån under covid-19

Procesbevillingsnævnet har den 28. februar 2024 meddelt en tiltalt direktør tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret d...

08 mar 2024

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Kære af delafgørelse, der har afsluttet et af kravene i sagen

Procesbevillingsnævnet har den 28. februar 2024 meddelt et selskab tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 3...

07 mar 2024

Fri proces

Procesbevillingsnævnet

Dispensation fra at anvende Civilstyrelsens digitale selvbetjeningsløsning

Procesbevillingsnævnet har den 22. februar 2024 behandlet en klage over Civilstyrelsens afslag på genoptagelse af en klagers anmodning om dispensation fra ...

06 mar 2024

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Spejling af iPhone tilhørende en tidligere ansat i et konkursramt selskab

Procesbevillingsnævnet har den 29. februar 2024 meddelt et konkursbo tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den...

01 mar 2024

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Udvisning efter uagtsomt manddrab af en ustraffet pakistansk statsborger

Procesbevillingsnævnet har den 29. februar 2024 meddelt en tiltalt person tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den...

26 feb 2024

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Kontradiktion i en foranstaltningssag

Procesbevillingsnævnet har den 21. februar 2024 meddelt en borger tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 6....

23 feb 2024

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Spørgsmål om afsvækkelse af formodningen for et patents gyldighed

Procesbevillingsnævnet har den 22. februar 2024 meddelt to selskaber tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den...

15 feb 2024

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Forældremyndighed, bopæl og samvær for to børn på henholdsvis 3 og 6 år

Procesbevillingsnævnet har den 8. februar 2024 meddelt en far tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 10. oktober...