Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

22 mar 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Forskud på erhvervsevnetabserstatning ved modtagelse af ledighedsydelse

Procesbevillingsnævnet har den 16. marts 2023 meddelt Arbejdsmarkedets Erhvervssikring tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre...

22 mar 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Biologiske forældres og bedsteforældres samvær med bortadopteret barn

Procesbevillingsnævnet har den 16. marts 2023 meddelt de biologiske forældre og bedsteforældre til et bortadopteret barn tilladelse til anke til Højesteret...

17 mar 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Afvisning af ankesag efter retsplejelovens § 368 a

Procesbevillingsnævnet har den 16. marts 2023 meddelt et selskab tilladelse til kære til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 28. nove...

17 mar 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Import og salg af hundehvalpe fra Polen

Procesbevillingsnævnet har den 16. marts 2023 meddelt tre tiltalte tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret i to sage...

15 mar 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om boafgift af dødslejegaver

Procesbevillingsnævnet har den 8. marts 2023 meddelt en arving tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 9. s...

15 mar 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

20 dages fængsel og udvisning af EU-borger for trusler på jobcenter

Procesbevillingsnævnet har den 9. marts 2023 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 12. okto...

15 mar 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Spørgsmål om dørlukning i straffesag

Procesbevillingsnævnet har den 15. marts 2023 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret...

14 mar 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Salæret til den beskikkede advokat i en arbejdsskadesag

Procesbevillingsnævnet har den 8. marts 2023 meddelt en advokat tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 13. ...

10 mar 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Fortolkning af 120-dagesreglen

Procesbevillingsnævnet har den 9. marts 2023 meddelt en arbejdsgiverforening på vegne af et medlem tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afs...

09 mar 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Påbud om takstregulering indenfor området for jernbanegodstransport

Procesbevillingsnævnet har den 24. februar 2023 meddelt Jernbanenævnet tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 26...

24 feb 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Fastsættelse af tillægsbøder i sag om momssvig

Procesbevillingsnævnet har den 23. februar 2023 meddelt to tiltalte begrænset tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret...

13 feb 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om varetægtsfængsling på hjemrejseloven under anke

Procesbevillingsnævnet har den 10. februar 2023 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af to kendelser, der er afsagt af Østre Landsret den ...