Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

13 feb 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om varetægtsfængsling på hjemrejseloven under anke

Procesbevillingsnævnet har den 10. februar 2023 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af to kendelser, der er afsagt af Østre Landsret den ...

20 jan 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Flagning med det amerikanske flag

Procesbevillingsnævnet har den 19. januar 2023 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 7. nov...

02 jan 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Fortolkning af ”dags varsel” i de vejledende takster om aflyste retsmøder

Procesbevillingsnævnet har den 29. december 2022 meddelt en advokat tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den...

21 dec 2022

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Værneting i straffesag med flere forhold

Procesbevillingsnævnet har den 21. december 2022 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den ...

20 dec 2022

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Fortsat varetægtsfængsling af en ved dom udvist udlænding

Procesbevillingsnævnet har den 14. december 2022 meddelt en udlænding tilladelse til kære til Højesteret af tre kendelser, der er afsagt af Østre Landsret ...

20 dec 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Bortfald af et barns erstatningsansvar for overtrædelse af straffeloven

Procesbevillingsnævnet har den 16. december 2022 meddelt en afdeling af politiet tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Land...

20 dec 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Administrativ frihedsberøvelse udover 6 måneder

Procesbevillingsnævnet har den 16. december 2022 meddelt en person tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 2...

09 dec 2022

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om vildledende markedsføring i reklamefilm for bilforsikring

Procesbevillingsnævnet har den 7. december 2022 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret de...

09 dec 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Weekendsamvær

Procesbevillingsnævnet har den 8. december 2022 meddelt en mor tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 22. august...

25 nov 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Fristberegningen ved en berigtiget omkostningsafgørelse i en dom

Procesbevillingsnævnet har den 24. november 2022 meddelt en entreprenør tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret ...

22 nov 2022

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Retten til at overvære medsigtedes forklaring under grundlovsforhør

Procesbevillingsnævnet har den 21. november 2022 meddelt en sigtet tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 2...

11 nov 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Fastsættelse af bopæl for to børn på 5 og 7 år

Procesbevillingsnævnet har den 9. november 2022 meddelt en far tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 18. augus...