Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

16 maj 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

En biologisk forælders samvær med et frivilligt bortadopteret barn

Procesbevillingsnævnet har den 11. maj 2023 meddelt en biologisk forælder tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den...

15 maj 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Andelsboligforenings erstatningsansvar

Procesbevillingsnævnet har den 11. maj 2023 meddelt en andelshaver tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 9. nov...

11 maj 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Eksigibilitet af svensk udeblivelsesdom

Procesbevillingsnævnet har den 4. maj 2023 meddelt en domfældt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 18. n...

02 maj 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om andet seksuelt forhold end samleje

Procesbevillingsnævnet har den 27. april 2023 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 29. augu...

26 apr 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Udvisning uden tilknytning til hjemlandet

Procesbevillingsnævnet har den 21. april 2023 meddelt en tiltalt begrænset bevilling til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den...

21 apr 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om adgang til anke efter ankefristens udløb

Procesbevillingsnævnet har den 20. april 2023 meddelt en mand tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 19. se...

21 apr 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Udvisning af foranstaltningsdømt uden tilknytning til hjemland

Procesbevillingsnævnet har den 20. april 2023 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 24. augu...

17 apr 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Forsvarers mulighed for at give møde ved en anden under medtiltaltes sag

Procesbevillingsnævnet har den 11. april 2023 meddelt en sigtet tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 16. ...

17 apr 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Strafudmåling i sag om indbrudstyveri

Procesbevillingsnævnet har den 13. april 2023 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 23. aug...

17 apr 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Ændring i gravid lønmodtagers ansættelsesvilkår

Procesbevillingsnævnet har den 13. april 2023 meddelt Ligebehandlingsnævnet på vegne af en lønmodtager tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er...

11 apr 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Oprejsningsbevilling

Procesbevillingsnævnet har den 30. marts 2023 meddelt et selskab tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 25....

11 apr 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Prøveløsladelse af forvaringsdømt

Procesbevillingsnævnet har den 31. marts 2023 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til kære til Højesteret af en beslutning, der er truffet af Grønlands L...