Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

21 dec 2022

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Værneting i straffesag med flere forhold

Procesbevillingsnævnet har den 21. december 2022 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den ...

20 dec 2022

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Fortsat varetægtsfængsling af en ved dom udvist udlænding

Procesbevillingsnævnet har den 14. december 2022 meddelt en udlænding tilladelse til kære til Højesteret af tre kendelser, der er afsagt af Østre Landsret ...

20 dec 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Bortfald af et barns erstatningsansvar for overtrædelse af straffeloven

Procesbevillingsnævnet har den 16. december 2022 meddelt en afdeling af politiet tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Land...

20 dec 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Administrativ frihedsberøvelse udover 6 måneder

Procesbevillingsnævnet har den 16. december 2022 meddelt en person tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 2...

09 dec 2022

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om vildledende markedsføring i reklamefilm for bilforsikring

Procesbevillingsnævnet har den 7. december 2022 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret de...

09 dec 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Weekendsamvær

Procesbevillingsnævnet har den 8. december 2022 meddelt en mor tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 22. august...

25 nov 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Fristberegningen ved en berigtiget omkostningsafgørelse i en dom

Procesbevillingsnævnet har den 24. november 2022 meddelt en entreprenør tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret ...

22 nov 2022

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Retten til at overvære medsigtedes forklaring under grundlovsforhør

Procesbevillingsnævnet har den 21. november 2022 meddelt en sigtet tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 2...

11 nov 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Fastsættelse af bopæl for to børn på 5 og 7 år

Procesbevillingsnævnet har den 9. november 2022 meddelt en far tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 18. augus...

11 nov 2022

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Sag om udlevering til strafforfølgning

Procesbevillingsnævnet har den 10. november 2022 meddelt en dansk statsborger tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Lan...

11 nov 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Sager om udpantning af dagsgebyrer for uforsikrede køretøjer

Der verserer et meget stort antal sager i retterne om udpantning af dagsgebyrer for uforsikrede køretøjer. Her følger en orientering om sager, hvor Procesb...

09 nov 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Sagsværdi og sagsomkostninger i en sag om eksklusion af en andelshaver

Procesbevillingsnævnet har den 27. oktober 2022 meddelt en andelshaver tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret d...