Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

09 nov 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Sagsværdi og sagsomkostninger i en sag om eksklusion af en andelshaver

Procesbevillingsnævnet har den 27. oktober 2022 meddelt en andelshaver tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret d...

31 okt 2022

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Advarsel om udvisning for narkotikakriminalitet

Procesbevillingsnævnet har den 28. oktober 2022 meddelt Rigsadvokaten tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 30...

18 okt 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Rette sagsøgte ved prøvelse af lovligheden af vurderingsmænds kendelse

Procesbevillingsnævnet har den 12. oktober 2022 meddelt en hesteejer tilladelse til anke til Højesteret af en dom, er er afsagt af Østre Landsret den 25. a...

18 okt 2022

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Straffesag om bl.a. svig, frakendelse af statsborgerskab og udvisning

Procesbevillingsnævnet har den 29. september 2022 meddelt en person tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 8. ju...

14 okt 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Godtgørelse af merudgifter ved udsættelse af hovedforhandling

Procesbevillingsnævnet har den 10. oktober 2022 meddelt en part i en civil sag tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre L...

07 okt 2022

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Brug af telekommunikation med billede i straffesag

Procesbevillingsnævnet har den 6. oktober 2022 meddelt tiltalte tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 1. marts...

03 okt 2022

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Udvisning af udlænding der var fritaget for straf

Procesbevillingsnævnet har den 29. september 2022 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 26....

03 okt 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om lejeres partsstatus i sager om forhåndsgodkendelse af lejeforhøjelser

Procesbevillingsnævnet har den 16. september 2022 meddelt syv lejere tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 21. ...

30 sep 2022

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Pligten til på forlangende at vise vs. overgive sit kørekort til politiet

Procesbevillingsnævnet har den 29. september 2022 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 8. j...

30 sep 2022

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Pligten til på forlangende at vise vs. overgive sit kørekort til politiet

Procesbevillingsnævnet har den 29. september 2022 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 8. j...

22 sep 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Forbud mod forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse

Procesbevillingsnævnet har den 15. september 2022 meddelt ni personer tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 27....

22 sep 2022

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Fortsat varetægtsfængsling på grund af kollusionsfare

Procesbevillingsnævnet har den 21. september 2022 meddelt en tiltalt person tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Land...