Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

10 aug 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om ophørstidspunkt for erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Procesbevillingsnævnet har den 4. august 2022 meddelt en fagforening som mandatar for en skadelidt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afs...

10 aug 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Forlig indgået af fagforening på vegne af medlem

Procesbevillingsnævnet har den 4. august 2022 meddelt Ligebehandlingsnævnet på vegne af en nu afskediget arbejdstager tilladelse til anke til Højesteret af...

08 aug 2022

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om generelt forsvarerpålæg

Procesbevillingsnævnet har den 8. juli 2022 meddelt en sigtet person i en straffesag tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Øs...

08 aug 2022

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Udvisning for bestandig af 62-årig brite for blandt andet våbenbesiddelse

Procesbevillingsnævnet har den 4. august 2022 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 22. mart...

08 jul 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om lejeforhøjelser i store småhuse

Procesbevillingsnævnet har den 30. juni 2022 meddelt lejerne af to boliglejemål tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsr...

08 jul 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Ejendomshævd over hækareal mellem to ejendomme

Procesbevillingsnævnet har den 4. juli 2022 meddelt to borgere tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 29. novemb...

04 jul 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Registrering af medmoderskab

Procesbevillingsnævnet har den 1. juli 2022 meddelt den biologiske mor, dennes samlever og barnet tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsa...

01 jul 2022

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Opholdsforbud på serveringssteder og i nattelivszoner

Procesbevillingsnævnet har den 30. juni 2022 meddelt en tiltalt person begrænset tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Land...

01 jul 2022

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Anvendelse af logningspligtige teledata som bevis efter EU-dom

Procesbevillingsnævnet har den 30. juni 2022 meddelt en tiltalt person tilladelse til kære til Højesteret af to kendelser, der er afsagt af Østre Landsret ...

01 jul 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Fremme af fogedsag og foretagelse af udlæg

Procesbevillingsnævnet har den 30. juni 2022 meddelt en borger tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 7. ma...

29 jun 2022

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Yderligere sag om adgang til prøvelse af bestemmelse om udvisning

Procesbevillingsnævnet har den 24. juni 2022 meddelt en udlænding tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 22...

29 jun 2022

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Udvisning af libanesisk statsborger

Procesbevillingsnævnet har den 27. juni 2022 meddelt en libanesisk statsborger tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsre...