Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

15 feb 2024

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Forældremyndighed, bopæl og samvær for to børn på henholdsvis 3 og 6 år

Procesbevillingsnævnet har den 8. februar 2024 meddelt en far tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 10. oktober...

13 feb 2024

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Prøvelse af bestemmelser om udvisning

Procesbevillingsnævnet har den 9. februar 2024 meddelt en statsløs palæstinenser fra Libanon tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsa...

12 feb 2024

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Søgsmålsfrist for afgørelse om fratagelse af dansk statsborgerskab

Procesbevillingsnævnet har den 8. februar 2024 meddelt Udlændinge- og Integrationsministeriet tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afs...

12 feb 2024

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Ekspropriation i forbindelse med anlæggelse af letbane

Procesbevillingsnævnet har den 8. februar 2024 meddelt fire lodsejere tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 31...

05 feb 2024

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Dyrevelfærd og formalitetsindsigelser ved bevisførelse

Procesbevillingsnævnet har den 1. februar 2024 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 2. okt...

02 feb 2024

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om sammenligningsgrundlaget for lejen i småhuse

Procesbevillingsnævnet har den 31. januar 2024 meddelt en udlejer tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 2...

26 jan 2024

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om varsling af dagsgebyrer over for enkeltmandsvirksomheder

Procesbevillingsnævnet har den 25. januar 2024 meddelt Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring tilladelse til kære til Højesteret af en ke...

26 jan 2024

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Udlevering til strafforfølgning i Moldova

Procesbevillingsnævnet har den 25. januar 2024 meddelt en rumænsk statsborger tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Lan...

25 jan 2024

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Udvisning af mindreårig på gerningstidspunktet, der var født i landet

Procesbevillingsnævnet har den 24. januar 2024 meddelt en tiltalt person tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den...

12 jan 2024

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Varetægtsfængsling på kollussionsfare i samlet knap 3 år

Procesbevillingsnævnet har den 11. januar 2024 meddelt en tiltalt person tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret...

12 jan 2024

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt for krav mod kautionist

Procesbevillingsnævnet har den 11. januar 2024 meddelt et realkreditinstitut tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret ...

12 jan 2024

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Afvisning af ankesag efter retsplejelovens § 368 a

Procesbevillingsnævnet har den 11. januar 2024 meddelt en kvinde tilladelse til kære til Hø-jesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 5. okto...