Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

01 okt 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om erstatningsansvar for psykisk skade

Procesbevillingsnævnet har den 25. september 2020 meddelt en fagforening som mandatar for en skolebuschauffør tilladelse til anke til Højesteret af en dom,...

01 okt 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Tyske sociale sikringsordningers regreskrav mod dansk forsikringsselskab

Procesbevillingsnævnet har den 24. september 2020 meddelt to tyske sociale sikringsordninger tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af...

01 okt 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Nyt syn og skøn ved anden skønsmand

Procesbevillingsnævnet har den 23. september 2020 meddelt tre forsikringsselskaber tilladel-se til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Øst...

29 sep 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Download og fildeling af beskyttede filmværker

Procesbevillingsnævnet har den 24. september 2020 meddelt to selskaber og en række borgere appeltilladelser til begge landsretter af en række domme og kend...

22 sep 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Yderligere forlængelse af foranstaltning i to år

Procesbevillingsnævnet har den 21. september 2020 meddelt en foranstaltningsdømt mand tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse der er afsagt af Ve...

22 sep 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om dansk straffemyndighed ved overtrædelse af reglerne om transport af dyr

Procesbevillingsnævnet har den 21. september 2020 meddelt en tysk virksomhed tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret...

11 sep 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Fastsættelse af inkassoomkostninger

Procesbevillingsnævnet har den 10. september 2020 meddelt en virksomhed tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret ...

11 sep 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Kærefrist i sag om midlertidigt forbud og påbud

Procesbevillingsnævnet har den 10. september 2020 meddelt en appellant tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret ...

11 sep 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om bestyrelsesformand i andelsboligforening kan pålægges konkurskarantæne

Procesbevillingsnævnet har den 10. september 2020 meddelt en forhenværende bestyrelsesformand tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afs...

11 sep 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

To sager om ophævelse og opretholdelse af udvisningsdomme

Procesbevillingsnævnet har den 10. september 2020 i to sager meddelt henholdsvis anklagemyndigheden og en udlænding tilladelse til kære til Højesteret af t...

01 sep 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om opretholdelse af forvaring

Procesbevillingsnævnet har den 27. august 2020 meddelt en forvaringsdømt mand tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Lan...

28 aug 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Gyldigheden af en konkurrenceklausul

Procesbevillingsnævnet har den 27. august 2020 meddelt en forhenværende selskabsejer tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Øs...