Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

07 sep 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Tre sager om konkurskarantæne

Procesbevillingsnævnet har den 27. august 2021 meddelt et konkursbo tilladelse til kære til Højesteret af to kendelser, der er afsagt af Vestre Landsret de...

07 sep 2021

Nyhed

Procesbevillingsnævnet

Procesbevillingsnævnet har lukket den 10. september 2021

Procesbevillingsnævnet har den 10. september 2021 lukket for telefonisk og personlig henvendelse på grund af et fagligt arrangement.

30 aug 2021

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Sag om overtrædelse af tilhold mod to personer ved opslag på Facebook

Procesbevillingsnævnet har den 25. august 2021 meddelt en tiltalt mand begrænset tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Land...

18 aug 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Forholdsmæssigt afslag for skjulte mangler i andelsbolig

Procesbevillingsnævnet har den 13. august 2021 meddelt en køber af en andelslejlighed tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre...

18 aug 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Lejeres indsigelse pr. mail mod opsigelse af lejemål

Procesbevillingsnævnet har den 12. august 2021 meddelt lejerne af et boliglejemål tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Land...

17 aug 2021

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Afvisning af bevisanke ved tiltaltes udeblivelse

Procesbevillingsnævnet har den 12. august 2021 meddelt en tiltalt mand tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret ...

17 aug 2021

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Afvisning af kæremål om advokatsalær i en større straffesag

Procesbevillingsnævnet har den 16. august 2021 meddelt en advokat tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 15...

17 aug 2021

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Afvisning af vidnepålæg over for mindreårig i voldssag

Procesbevillingsnævnet har den 12. august 2021 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsre...

12 jul 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om berigtigelse af partsbetegnelsen for sagsøgte på minretssag.dk

Procesbevillingsnævnet har den 5. juli 2021 meddelt en skadelidt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 10...

07 jul 2021

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Udvisning af EU-borger for spirituskørsel

Procesbevillingsnævnet har den 6. juli 2021 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 2. marts ...

05 jul 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Gyldigheden af lovvalgsaftale

Procesbevillingsnævnet har den 1. juli 2021 meddelt et selskab tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 11. januar...

05 jul 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Kompetencespørgsmål ved domstolsprøvelse af administrativ frihedsberøvelse

Procesbevillingsnævnet har den 2. juli 2021 meddelt en kvinde tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 22. marts 2...