Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

09 jul 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Regulering af vandløb og prøvelse af påbuds vilkår om udbedring

Procesbevillingsnævnet har den 2. juli 2020 meddelt en borger tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 4. marts 2...

08 jul 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Ophævelse af sagsomkostninger i en sag om erstatning efter trafikuheld

Procesbevillingsnævnet har den 7. juli 2020 meddelt et forsikringsselskab tilladelse til sær-skilt anke til Højesteret af en bestemmelse om sagsomkostninge...

08 jul 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om fremme af grønlandsk straffesag uden tiltaltes tilstedeværelse

Procesbevillingsnævnet har den 26. juni 2020 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Grønlands Landsret den 5. fe...

07 jul 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Eksklusion af andelshaver

Procesbevillingsnævnet har den 6. juli 2020 meddelt en andelshaver tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 24. ma...

07 jul 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Spørgsmål om et retsforhold kunne anses for internationalt

Procesbevillingsnævnet har den 6. juli 2020 meddelt et fragtfirma tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 25...

07 jul 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om beskatning af autocamper

Procesbevillingsnævnet har den 6. juli 2020 meddelt en skatteyder tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 2. apr...

06 jul 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om fastsættelsen af sagsomkostninger i en entreprisesag

Procesbevillingsnævnet har den 24. juni 2020 meddelt tilladelse til særskilt anke til Højesteret af en bestemmelse om sagsomkostninger i en dom, der er afs...

02 jul 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Lejesag om fristen for udlejers erstatningskrav mod fraflyttet lejer

Procesbevillingsnævnet har den 23. juni 2020 meddelt en udlejer tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 14. febru...

02 jul 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Straffastsættelsen for drabsforsøg med baggrund i en bandekonflikt

Procesbevillingsnævnet har den 25. juni 2020 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 2...

02 jul 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Forsvareres adgang til aktindsigt i politimateriale om bandetilknytning

Procesbevillingsnævnet har den 25. juni 2020 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret...

02 jul 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Pantefogedudlæg i indestående på klientkonto

Procesbevillingsnævnet har den 30. juni 2020 meddelt en person tilladelse til kære til Højeste-ret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 23....

01 jul 2020

Nyhed

Procesbevillingsnævnet

Procesbevillingsnævnets årsberetning for 2019

Hermed offentliggøres Procesbevillingsnævnets årsberetning for 2019.