Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

01 jul 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Straffastsættelse i en sag om økonomisk kriminalitet

Procesbevillingsnævnet har den 1. juli 2020 meddelt en tiltalt person begrænset tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsr...

26 jun 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om dommers inhabilitet i sag om erstatning for strafferetlig forfølgning

Procesbevillingsnævnet har den 17. juni 2020 meddelt syv erstatningssøgende tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret ...

24 jun 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Afslag på anketilladelse til Højesteret i sag om download og fildeling

Procesbevillingsnævnet har den 23. juni 2020 meddelt et selskab afslag på tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den...

16 jun 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Kapitalejers personlige hæftelse for et kapitalselskabs forpligtelser

Procesbevillingsnævnet har den 12. juni 2020 meddelt en kapitalejer tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 11. d...

12 jun 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om fremlæggelse af skønserklæringer

Procesbevillingsnævnet har den 11. juni 2020 meddelt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 20. april 2020.

11 jun 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Straffastsættelse for indrejse i strid med et indrejseforbud

Procesbevillingsnævnet har den 9. juni 2020 meddelt en udlænding tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 10. mar...

11 jun 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Henvisning af sag om isoleret bevisoptagelse

Procesbevillingsnævnet har den 9. juni 2020 meddelt en skønsindstævnt virksomhed tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre ...

11 jun 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Tiltaltes påstand efter anklagemyndighedens anke

Procesbevillingsnævnet har den 4. juni 2020 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 13. janua...

03 jun 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Varetægtsfængsling indtil ankedom og proportionalitet

Procesbevillingsnævnet har den 28. maj 2020 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 16. m...

03 jun 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om grov vold med døden til følge

Procesbevillingsnævnet har den 28. maj 2020 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 28. januar...

29 maj 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om huslejenævnets kompetence

Procesbevillingsnævnet har den 25. maj 2020 meddelt en lejer tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 19. fe...

27 maj 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om pressefotografs tilstedeværelse på ulykkessted

Procesbevillingsnævnet har den 25. maj 2020 meddelt en pressefotograf tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 7. ...