Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

06 maj 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Sag om skriftlig behandling af ankesag

Procesbevillingsnævnet har den 3. maj 2021 meddelt et forsikringsselskab tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret...

04 maj 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Misbrug af NemID i forbindelse med lånoptagelse

Procesbevillingsnævnet har den 3. maj 2021 meddelt en mand tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 22. decem...

03 maj 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Godtgørelse for ulovlig tvangsfiksering i henholdsvis 11 ½ døgn og 4 døgn

Procesbevillingsnævnet har den 28. april 2021 meddelt en mand tilladelse til anke til Højesteret af to domme, der er afsagt af Østre Landsret den 6. oktobe...

29 apr 2021

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Sag om drab på radiovært i 2018

Procesbevillingsnævnet har den 28. april 2021 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 25. febr...

23 apr 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Betingelser for rettidig modtagelse af kæreskrift

Procesbevillingsnævnet har den 22. april 2021 meddelt et konkursbo tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den ...

23 apr 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Ejendomsmægleres salærkrav efter formidlingsaftalers ophør

Procesbevillingsnævnet har den 22. april 2021 meddelt to ejendomsmæglervirksomheder tilladelse til anke til Højesteret af to domme, der er afsagt af Vestre...

12 apr 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Tortgodtgørelse i voldtægtssag

Procesbevillingsnævnet har den 8. april 2021 meddelt en forurettet tilladelse til anke til Højesteret af en afgørelse om tortgodtgørelse i en dom, der er a...

12 apr 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Overdragelse af ophavsrettigheder i musikforlagsaftaler

Procesbevillingsnævnet har den 9. april 2021 meddelt medlemmerne af en musikgruppe tilladelse til anke til Højesteret af en dom der er afsagt af Østre Land...

12 apr 2021

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Udvisning af tyrkisk statsborger født og opvokset i Danmark

Procesbevillingsnævnet har den 9. april 2021 meddelt en tyrkisk statsborger tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret d...

08 apr 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Godtgørelse af merudgifter ved udsættelse af en sag grundet Covid-19

Procesbevillingsnævnet har den 26. marts 2021 meddelt en part i en civil sag tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Land...

30 mar 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Afsættelse af kurator i et konkursbo

Procesbevillingsnævnet har den 26. marts 2021 meddelt en person tilladelse til kære til Højesteret af fire beslutninger og en kendelse, der er afsagt af Øs...

30 mar 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om værneting efter Lugano-konventionen

Procesbevillingsnævnet har den 26. marts 2021 meddelt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 25. januar 20...