Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

08 mar 2021

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om opretholdelse af bestemmelse om udvisning

Procesbevillingsnævnet har den 5. marts 2021 meddelt en udlænding tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 29...

04 mar 2021

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Udvisning af EU-borger

Procesbevillingsnævnet har den 2. marts 2021 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 27. okto...

01 mar 2021

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Straffastsættelse for ulovlig besiddelse af 25 år gammelt sprængstof

Procesbevillingsnævnet har den 25. februar 2021 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 20. au...

15 feb 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Afgørelser i fildelingssager

Procesbevillingsnævnet har den 11. februar 2021 meddelt en borger og et selskab tilladelse til kære til Østre Landsret af henholdsvis en beslutning om at a...

15 feb 2021

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Rumaflytning

Procesbevillingsnævnet har den 12. februar 2021 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsr...

12 feb 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Arbejdsskadesag vedrørende tidligere udsendt soldat

Procesbevillingsnævnet har den 11. februar 2021 meddelt en tidligere udsendt soldat tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre L...

12 feb 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om henvisning til landsretten

Procesbevillingsnævnet har den 11. februar 2021 meddelt en række investorer og en bank tilladelse til kære til Højesteret af tre kendelser i 48 sager, der ...

12 feb 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Varemærkerettigheder

Procesbevillingsnævnet har den 11. februar 2021 meddelt en virksomhed (T) tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den...

12 feb 2021

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om proportionalitet ved fortsat varetægtsfængsling in absentia

Procesbevillingsnævnet har den 11. februar 2021 meddelt en varetægtsarrestant tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Lan...

12 feb 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Omkostningsgodtgørelse i skattesag

Procesbevillingsnævnet har den 11. februar 2021 meddelt en virksomhed tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 28....

11 feb 2021

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Terrorsag om indkøb af droneudstyr til Islamisk Stat

Procesbevillingsnævnet har den 10. februar 2021 meddelt tre tiltalte tilladelse til anke til Højesteret af en dom der er afsagt af Østre Landsret den 10. s...

05 feb 2021

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Meldepligt

Procesbevillingsnævnet har den 4. februar 2021 meddelt en udlænding tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 29. ...