Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

06 dec 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Sag om værneting og lovvalg

Procesbevillingsnævnet har den 5. december meddelt en person tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 6. september...

04 dec 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Sag om affaldsgebyr

Procesbevillingsnævnet har den 2. december 2019 meddelt en kommune tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 28. au...

02 dec 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Sag om mandatsvig og bestikkelse

Procesbevillingsnævnet har den 27. november 2019 meddelt to tiltalte tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 12. ...

02 dec 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Påbud om blokering for adgang til domænenavn

Procesbevillingsnævnet har den 29. november 2019 meddelt en domæneadministrator tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre L...

02 dec 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Anvendelse af retsplejelovens § 389 a i konkurssager

Procesbevillingsnævnet har den 29. november 2019 meddelt to fordringshavere tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Lands...

02 dec 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Advokatpålæg til advokat

Procesbevillingsnævnet har den 29. november 2019 meddelt en advokat henholdsvis tilladelse og begrænset tilladelse til kære til Højesteret af to afgørelser...

29 nov 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Forældelse, når der i stævningen er taget forbehold for yderligere krav

Procesbevillingsnævnet har den 28. november 2019 meddelt en fagforening som mandatar for en skadelidt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er ...

25 nov 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om erhvervelse af ejendomsret ved hævd

Procesbevillingsnævnet har den 22. november 2019 meddelt to indstævnte tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 17...

25 nov 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Ophævelse af gældssaneringskendelse

Procesbevillingsnævnet har den 22. november 2019 meddelt en skyldner tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret de...

25 nov 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Kæremålsomkostninger

Procesbevillingsnævnet har den 21. november 2019 meddelt to borgere tilladelse til kære til Højesteret af to kendelser om sagsomkostninger, der er afsagt a...

21 nov 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Afbrydelse af forældelsesfristen efter reglerne om procesunderretning

Procesbevillingsnævnet har den 20. november 2019 meddelt en advokat og en advokatvirksomhed tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsag...

21 nov 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Tortgodtgørelse i sager om deling af sexvideoer

Procesbevillingsnævnet har den 20. november 2019 meddelt en forurettet mand tilladelse til anke til Højesteret af to afgørelser om tortgodtgørelse i to dom...