Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

27 sep 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Landsskatterettens og Skatteministeriets departements kompetence

Procesbevillingsnævnet har den 26. september 2019 meddelt en række virksomheder tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsr...

27 sep 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Dokumentation af revisionsrapporter

Procesbevillingsnævnet har den 18. september 2019 meddelt fem tiltalte tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret d...

27 sep 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Sagsomkostninger i sag hvor en part har fremsat flere forligsforslag

Procesbevillingsnævnet har den 13. september 2019 meddelt en virksomhed A tilladelse til kære til Højesteret af en beslutning om sagsomkostninger, der er t...

26 sep 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Realkreditinstituts adgang til at medtage morarenter på fortrinsstillingen

Procesbevillingsnævnet har den 25. september 2019 meddelt en efterstående panthaver til-ladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Øs...

26 sep 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om tilladelse til vidneafhøring af socialrådgiver i straffesag

Procesbevillingsnævnet har den 12. september 2019 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den...

26 sep 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Afvisning af anke efter udeblivelse i straffesag

Procesbevillingsnævnet har den 17. september 2019 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den...

26 sep 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Medvirken til ophavsretskrænkelser

Procesbevillingsnævnet har den 25. september 2019 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom der er afsagt af Østre Landsret den 30. a...

25 sep 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Ekstinktion af frihedshævd

Procesbevillingsnævnet har den 23. august 2019 meddelt ejeren af en fast ejendom begrænset tilladelse til anke til Højesteret af dom, der er afsagt af Østr...

25 sep 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om forrentning af erstatning i anledning af patientskade

Procesbevillingsnævnet har den 16. september 2019 meddelt Ankenævnet for Patienterstatningen tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af...

25 sep 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om produktansvar for en personskade

Procesbevillingsnævnet har den 23. september 2019 meddelt en dreng tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 12. ju...

25 sep 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om mangler ved fast ejendom

Procesbevillingsnævnet har den 23. september 2019 meddelt en appellant tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 1...

24 sep 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om krav, der ikke var faktureret, var stridende mod lov og ærbarhed

Procesbevillingsnævnet har den 23. september 2019 meddelt en mand tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 5. jul...