Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

11 sep 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Politiets regreskrav mod en voldsdømt efter offererstatningsloven

Procesbevillingsnævnet har den 29. august 2019 meddelt en person tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 16. apr...

11 sep 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Anmodning om edition i lydoptagelser rettet mod en byret

Procesbevillingsnævnet har den 28. august 2019 meddelt en forhenværende advokat tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre ...

11 sep 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Frafald af kontraanke

Procesbevillingsnævnet har den 5. september 2019 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 4. ju...

06 sep 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

To sager om varetægtsfængsling af udlændinge med meldepligt

Procesbevillingsnævnet har den 2. september 2019 meddelt to udlændinge tilladelse til kære til Højesteret af to kendelser, der er afsagt af Vestre Landsret...

06 sep 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Lovvalg efter trafikulykke med tysk bil

Procesbevillingsnævnet har den 30. august 2019 meddelt to forsikringsselskaber tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre La...

05 sep 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Download og fildeling af beskyttede filmværker

Procesbevillingsnævnet har den 4. september 2019 meddelt en række borgere tilladelse til anke til Østre Landsret af en række domme, der er afsagt af flere ...

02 sep 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om billigelse af terror

Procesbevillingsnævnet har den 30. august 2019 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 25. ap...

30 aug 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Hvilken årsopgørelse skal anvendes ved afgørelse om fri proces?

Procesbevillingsnævnet har den 29. august 2019 meddelt et ægtepar tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 1...

27 aug 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Forældelse af differencekrav i personskadesag

Procesbevillingsnævnet har den 8. august 2019 meddelt en skadelidt tilladelse til anke til Højesteret af dom, der er afsagt af Østre Landsret den 24. maj 2...

27 aug 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om udbetaling af forsikringssum til nærmeste pårørende

Procesbevillingsnævnet har den 8. august 2019 meddelt en appellant tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 21. m...

27 aug 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Sagsomkostninger i en sag om eksklusion

Procesbevillingsnævnet har den 26. august 2019 meddelt to tidligere andelshavere tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre ...

26 aug 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Dødsbos påberåbelse af kreditaftalelovens § 48, stk. 2

Procesbevillingsnævnet har den 8. august 2019 meddelt et dødsbo tilladelse til anke til Højesteret af dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 22. marts 2...