Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

26 aug 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Fremkomst af påkravsskrivelse i andelsboligforhold

Procesbevillingsnævnet har den 22. august 2019 meddelt en andelshaver tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret de...

22 aug 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

RUT-registerets forenelighed med EU-retten

Procesbevillingsnævnet har den 21. august 2019 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret de...

20 aug 2019

Nyhed

Procesbevillingsnævnet

Sager i Procesbevillingsnævnet om download og fildeling af filmværker

15 aug 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Anvendelsesområdet for appelbegrænsningsreglen i retsplejelovens § 453

Procesbevillingsnævnet har den 14. august 2019 meddelt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 25. juni 2019...

15 aug 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om proportionaliteten af varetægtsfængsling af udlænding

Procesbevillingsnævnet har den 29. oktober 2019 meddelt en udlænding tilladelse til kære til Højesteret af tre kendelser, der er afsagt af Østre Landsret d...

15 aug 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Mundtlig kæremålsbehandling

Procesbevillingsnævnet har den 8. august 2019 meddelt en udlænding tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 2...

08 aug 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Tolkebistand i sag om fortsat varetægtsfængsling af georgisk mand

Procesbevillingsnævnet har den 7. august 2019 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 28....

18 jul 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Retlig interesse i domsafsigelse, når Ankestyrelsen har genoptaget sagen

Procesbevillingsnævnet har den 5. juli 2019 meddelt en fagforening som mandatar for en skadelidt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsag...

17 jul 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Indlevering af kæreskrift i en fogedsag

Procesbevillingsnævnet har den 12. juli 2019 meddelt en appellant tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 25...

17 jul 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om domstolsprøvelse af en indlæggelse i henhold til en foranstaltningsdom

Procesbevillingsnævnet har den 5. juli 2019 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret ...

17 jul 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Tvistforum ved isoleret bevisoptagelse

Procesbevillingsnævnet har den 25. juni 2019 meddelt en entreprenør og en underentreprenør tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt...

09 jul 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Vindikation af bil mistet ved underslæb

Procesbevillingsnævnet har den 5. juli 2019 meddelt en oprindelig bilejer tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsre...