Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

09 jul 2019

Fri proces

Procesbevillingsnævnet

Fri proces til en række husejere i en sag om hjemfaldspligt mod en kommune

Procesbevillingsnævnets afdeling for fri proces har den 3. juli 2019 i medfør af retsplejelovens § 329 meddelt en række husejere fri proces til en retssag ...

03 jul 2019

Fri proces

Procesbevillingsnævnet

Fri proces til tre sagsøgte i sager om ulovlig fildeling

Procesbevillingsnævnets afdeling for fri proces har den 2. juli 2019 meddelt fri proces efter retsplejelovens § 328 til tre sagsøgte i sager om erstatnings...

02 jul 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Udvisning for bistand ulovlig indrejse

Procesbevillingsnævnet har den 27. juni 2019 meddelt en tiltalt begrænset tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret de...

01 jul 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Færøsk sag om afbrydelse af forældelse ved erkendelse af forpligtelse

Procesbevillingsnævnet har den 22. maj 2019 meddelt en mand tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 22. mart...

01 jul 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Erstatningsansvar eller forsikringsdækning

Procesbevillingsnævnet har den 27. juni 2019 meddelt to forsikringsselskaber tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret ...

01 jul 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Efterbetaling af husleje og mulig forældelse

Procesbevillingsnævnet har den 27. juni 2019 meddelt en udlejer tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 15. april...

28 jun 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Den omkostningsmæssige betydning af et vidnes udeblivelse i en straffesag

Procesbevillingsnævnet har den 26. juni 2019 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 12. ...

28 jun 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Modregning i konkurs

Procesbevillingsnævnet har den 27. juni 2019 meddelt en forhenværende ejer af et nu konkursramt selskab begrænset tilladelse til anke til Højesteret af en ...

27 jun 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Sagsomkostninger i forligt sag

Procesbevillingsnævnet har den 20. juni 2019 meddelt en fagforening som mandatar for et medlem tilladelse til kære til Højesteret af en beslutning om sagso...

21 jun 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Færøsk sag om ekspropriation

Procesbevillingsnævnet har den 13. juni 2019 meddelt et færøsk selskab tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 9....

19 jun 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Norsk advokat rettergangsfuldmægtig

Procesbevillingsnævnet har den 12. juni 2019 meddelt en norsk advokat tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret de...

17 jun 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Fradrag i fleksløntilskud efter erstatning

Procesbevillingsnævnet har den 13. juni 2019 meddelt en fagforening som mandatar for en funktionær tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afs...