Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

14 jun 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

De svenske skattemyndigheders konkursbegæring mod dansk statsborger

Procesbevillingsnævnet har den 12. juni 2019 meddelt de svenske skattemyndigheder tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre...

14 jun 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Erstatning for helbredelsesudgifter og andet tab

Procesbevillingsnævnet har den 13. juni 2019 meddelt en skadelidt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 13. mar...

14 jun 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Skønsmands honorar ved isoleret bevisoptagelse i skattesag

Procesbevillingsnævnet har den 13. juni 2019 meddelt Skattestyrelsen tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret de...

13 jun 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Indtastningsfejl i forbindelse med parkering

Procesbevillingsnævnet har den 11. juni 2019 meddelt en kommune tilladelse til kære til Højesteret af to kendelser, der er afsagt af henholdsvis Østre Land...

13 jun 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Erstatning for ødelagt dør efter ransagning

Procesbevillingsnævnet har den 23. maj 2019 meddelt en udlejer tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 12. decem...

13 jun 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Pusher Street

Procesbevillingsnævnet har den 12. juni 2019 meddelt 10 tiltalte tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 28....

13 jun 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Sag om tortgodtgørelse for overvågning af kreditkortoplysninger

Procesbevillingsnævnet har den 12. juni 2019 meddelt en offentligt kendt person tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Lands...

13 jun 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Tortgodtgørelse for deling af sexvideoer

Procesbevillingsnævnet har meddelt to forurettede, en dreng og en pige, tilladelse til særskilt anke til henholdsvis Østre Landsret og Vestre Landsret af a...

28 maj 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Rækkevidden af en forsørgelsesgaranti

Procesbevillingsnævnet har den 24. maj 2019 meddelt en person tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der blev afsagt af Østre Landsret den 13. febru...

28 maj 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om tilbagebetaling af overpris på andelsboligområdet

Procesbevillingsnævnet har den 24. maj 2019 meddelt et ejendomsmæglerfirma begrænset tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre L...

24 maj 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Udvisning af mindreårig for grov vold

Procesbevillingsnævnet har den 23. maj 2019 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 15. februa...

24 maj 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Rækkevidden af arbejdsgivers instruktionsforpligtelse

Procesbevillingsnævnet har den 23. maj 2019 meddelt en arbejdsgiver tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 15. ...