Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

08 apr 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Modregning i udlægsfritaget krav

Procesbevillingsnævnet har den 5. april 2019 meddelt en forsikringstager begrænset tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Lan...

08 apr 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Påbud om nedlæggelse af hverv som bestyrelsesmedlem i to selskaber

Procesbevillingsnævnet har den 5. april 2019 meddelt en mand tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 19. december...

05 apr 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Strafudmåling ved besiddelse af 12 pistoler

Procesbevillingsnævnet har den 4. april 2019 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 1...

05 apr 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Straffen for kørelærers seksuelle overgreb begået mod en elev

Procesbevillingsnævnet har den 4. april 2019 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 3...

04 apr 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Medvirken til selvmord

Procesbevillingsnævnet har den 3. april 2019 meddelt en tidligere læge tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 30...

04 apr 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Prøveudskrivning af forvaringsdømt

Procesbevillingsnævnet har den 28. marts 2019 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsre...

01 apr 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Udvisning for vold i nattelivet begået af EU-borger

Procesbevillingsnævnet har den 29. marts 2019 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 18. dece...

01 apr 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Rekursmyndigheds inddragelse af ny viden i behandling af klagesag

Procesbevillingsnævnet har den 29. marts 2019 meddelt en virksomhed tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 29. ...

01 apr 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Opholdsforbud

Procesbevillingsnævnet har den 29. marts 2019 meddelt en tiltalt begrænset tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret de...

01 apr 2019

Nyhed

Procesbevillingsnævnet

Ny forretningsorden for Procesbevillingsnævnet

28 mar 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Retlig interesse og præjudiciel forelæggelse

Procesbevillingsnævnet har den 20. marts 2019 meddelt en landbrugsorganisation som mandatar for medlemmerne tilladelse til kære til Højesteret af en kendel...

28 mar 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Beviskrav i erstatningssag

Procesbevillingsnævnet har den 21. marts 2019 meddelt de efterladte til en afdød mand tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre ...