Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

23 nov 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Brug af lydoptagelser fra infiltration i et fængsel som bevis

Procesbevillingsnævnet har den 22. november 2023 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den ...

23 nov 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Straffastsættelse i sag om vold i forbindelse med trafikken

Procesbevillingsnævnet har den 22. november 2023 meddelt tiltalte tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 10. aug...

21 nov 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Ophør af sameje ved frivillig auktion

Procesbevillingsnævnet har den 20. november 2023 meddelt en rekvirent tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret de...

21 nov 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Dommers inhabilitet i sag om erstatning for uberettiget varetægtsfængsling

Procesbevillingsnævnet har den 15. november 2023 meddelt Rigsadvokaten tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 19...

21 nov 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Virkningstidspunkt for bortvisning af offentligt ansat

Procesbevillingsnævnet har den 15. november 2023 meddelt en arbejdstager tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den ...

14 nov 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om betydningen af juridisk kønsskifte i forbindelse med afsoningsforhold

Procesbevillingsnævnet har den 9. november 2023 meddelt en person tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 24. maj...

14 nov 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om menneskerettighedskrænkelser under afsoning i lukket fængsel

Procesbevillingsnævnet har den 10. november 2023 meddelt en indsat tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 30. ma...

10 nov 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Voldtægt mv. ved særligt skærpende omstændigheder

Procesbevillingsnævnet har den 9. november 2023 meddelt en mand tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 1. juni 2...

10 nov 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Fradrag af udenretlige omkostninger i indenretlige sagsomkostninger

Procesbevillingsnævnet har den 13. september 2023 meddelt en fordringshaver tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse om sagsomkostninger, der er a...

08 nov 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Dækning af sagsomkostninger ved Lønmodtagernes Garantifond

Procesbevillingsnævnet har den 1. november 2023 meddelt en lønmodtager tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 15...

07 nov 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Forældremyndighed og samvær

Procesbevillingsnævnet har den 6. november 2023 meddelt en mor tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 30. maj 2...

06 nov 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Søgsmålsfrist for afgørelse om fratagelse af dansk statsborgskab

Procesbevillingsnævnet har den 2. november 2023 meddelt en mand tilladelse til kære til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 16. maj 2...