Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

06 nov 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Opsættende virkning angående sagsomkostninger i forbudssag

Procesbevillingsnævnet har den 3. november 2023 meddelt et selskab tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 2...

03 nov 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Kravene til børne- og uddannelsesopsparinger i sager om uddannelsesbidrag

Procesbevillingsnævnet har på et møde den 23. oktober 2023 i afdelingen for appeltilladelser til landsretten vedrørende familierettens afgørelser meddelt e...

16 okt 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om genoptagelse af dom om fuldbyrdelse af udenlandsk straffedom

Procesbevillingsnævnet har den 12. oktober 2023 meddelt en person tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 1...

04 okt 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Lejens størrelse og sammenligningslejemål for lejemål i en blandet ejendom

Procesbevillingsnævnet har den 28. september 2023 meddelt en lejer tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 3. apr...

04 okt 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Erstatning for mangler ved forbedringer i andelslejlighed

Procesbevillingsnævnet har den 28. september 2023 meddelt en sælger af en andelslejlighed tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Øs...

04 okt 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Forældelse i arbejdsskadesag

Procesbevillingsnævnet har den 28. september 2023 meddelt skadelidte tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 2. m...

03 okt 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om konkurrencemyndighedernes afgrænsning af det relevante marked

Procesbevillingsnævnet har den 28. september 2023 meddelt Konkurrencerådet tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret de...

02 okt 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Godtgørelse for rejseudgifter til forsvarer med begrænset rejseforbehold

Procesbevillingsnævnet har den 29. september 2023 meddelt en advokat tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den...

29 sep 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Varetægtsfængsling udover to tredjedele af straffetiden

Procesbevillingsnævnet har den 28. september 2023 meddelt en tiltalt person tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Land...

28 sep 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Dørlukning i to straffesager

Procesbevillingsnævnet har den 28. september 2023 meddelt to tiltalte personer tilladelse til kære til Højesteret af to kendelser, der begge er afsagt af Ø...

19 sep 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Spørgsmål om adcitation, sambehandling og berostillelse

Procesbevillingsnævnet har den 14. september 2023 meddelt en myndighed tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret d...

15 sep 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om indtægtsnedgange var varige og af nogen betydning

Procesbevillingsnævnet har den 11. september 2023 meddelt henholdsvis Ankestyrelsen og en skadelidt tilladelse til anke til Højesteret af to domme, der er ...