Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

20 jun 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Forsikringsselskabs adgang til regres pga. urigtige risikooplysninger

Procesbevillingsnævnet har den 15. juni 2023 meddelt en forsikringstager tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den ...

09 jun 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Krav om beskatning efter forskerskatteordningen

Procesbevillingsnævnet har den 26. maj 2023 meddelt en borger tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 11. oktober...

09 jun 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Tvangsfuldbyrdelse af dom anket delvist inden fuldbyrdelsesfristens udløb

Procesbevillingsnævnet har den 8. juni 2023 meddelt en debitor tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 24. m...

09 jun 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Retsfortabende passivitet

Procesbevillingsnævnet har den 8 juni 2023 meddelt en kommune tilladelse til anke til Højesteret af en deldom, der er afsagt af Østre Landsret den 22. sept...

31 maj 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Afslag fra kommune på ansøgning om midlertidig grundvandssænkning

Procesbevillingsnævnet har den 25. maj 2023 meddelt et selskab tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 14. oktobe...

16 maj 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

En biologisk forælders samvær med et frivilligt bortadopteret barn

Procesbevillingsnævnet har den 11. maj 2023 meddelt en biologisk forælder tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den...

15 maj 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Andelsboligforenings erstatningsansvar

Procesbevillingsnævnet har den 11. maj 2023 meddelt en andelshaver tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 9. nov...

11 maj 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Eksigibilitet af svensk udeblivelsesdom

Procesbevillingsnævnet har den 4. maj 2023 meddelt en domfældt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 18. n...

02 maj 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om andet seksuelt forhold end samleje

Procesbevillingsnævnet har den 27. april 2023 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 29. augu...

26 apr 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Udvisning uden tilknytning til hjemlandet

Procesbevillingsnævnet har den 21. april 2023 meddelt en tiltalt begrænset bevilling til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den...

21 apr 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om adgang til anke efter ankefristens udløb

Procesbevillingsnævnet har den 20. april 2023 meddelt en mand tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 19. se...

21 apr 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Udvisning af foranstaltningsdømt uden tilknytning til hjemland

Procesbevillingsnævnet har den 20. april 2023 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 24. augu...