Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

04 okt 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Forældelse i arbejdsskadesag

Procesbevillingsnævnet har den 28. september 2023 meddelt skadelidte tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 2. m...

03 okt 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om konkurrencemyndighedernes afgrænsning af det relevante marked

Procesbevillingsnævnet har den 28. september 2023 meddelt Konkurrencerådet tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret de...

02 okt 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Godtgørelse for rejseudgifter til forsvarer med begrænset rejseforbehold

Procesbevillingsnævnet har den 29. september 2023 meddelt en advokat tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den...

29 sep 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Varetægtsfængsling udover to tredjedele af straffetiden

Procesbevillingsnævnet har den 28. september 2023 meddelt en tiltalt person tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Land...

28 sep 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Dørlukning i to straffesager

Procesbevillingsnævnet har den 28. september 2023 meddelt to tiltalte personer tilladelse til kære til Højesteret af to kendelser, der begge er afsagt af Ø...

19 sep 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Spørgsmål om adcitation, sambehandling og berostillelse

Procesbevillingsnævnet har den 14. september 2023 meddelt en myndighed tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret d...

15 sep 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om indtægtsnedgange var varige og af nogen betydning

Procesbevillingsnævnet har den 11. september 2023 meddelt henholdsvis Ankestyrelsen og en skadelidt tilladelse til anke til Højesteret af to domme, der er ...

15 sep 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Afvisning af ankesag efter retsplejelovens § 368 a

Procesbevillingsnævnet har den 14. september 2023 meddelt en person tilladelse til kære til Højesteret af en dom om afvisning, der er afsagt af Vestre Land...

15 sep 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om videregivelse af billede visende afdød person var uberettiget

Procesbevillingsnævnet har den 14. september 2023 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 13....

15 sep 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Nærmeste pårørende ved udbetaling af livsforsikring og pension

Procesbevillingsnævnet har den 14. september 2023 meddelt en søn til en afdød mand tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Lan...

15 sep 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Erstatningsansvar efter forsinket kræftdiagnose

Procesbevillingsnævnet har den 14. september 2023 meddelt Ankenævnet for Patienterstatningen tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af...

08 sep 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Strafudmåling i sag om psykisk vold

Procesbevillingsnævnet har den 7. september 2023 meddelt en person tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 25. a...