Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

21 apr 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om adgang til anke efter ankefristens udløb

Procesbevillingsnævnet har den 20. april 2023 meddelt en mand tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 19. se...

21 apr 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Udvisning af foranstaltningsdømt uden tilknytning til hjemland

Procesbevillingsnævnet har den 20. april 2023 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 24. augu...

17 apr 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Forsvarers mulighed for at give møde ved en anden under medtiltaltes sag

Procesbevillingsnævnet har den 11. april 2023 meddelt en sigtet tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 16. ...

17 apr 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Strafudmåling i sag om indbrudstyveri

Procesbevillingsnævnet har den 13. april 2023 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 23. aug...

17 apr 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Ændring i gravid lønmodtagers ansættelsesvilkår

Procesbevillingsnævnet har den 13. april 2023 meddelt Ligebehandlingsnævnet på vegne af en lønmodtager tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er...

11 apr 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Oprejsningsbevilling

Procesbevillingsnævnet har den 30. marts 2023 meddelt et selskab tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 25....

11 apr 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Prøveløsladelse af forvaringsdømt

Procesbevillingsnævnet har den 31. marts 2023 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til kære til Højesteret af en beslutning, der er truffet af Grønlands L...

03 apr 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Opholdsforbud på Christiania, der omfatter den dømtes bopæl

Procesbevillingsnævnet har den 16. marts 2023 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af dom, der er afsagt af Østre Landsret den 6. december...

31 mar 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Forældelse af krav mod selvskyldnerkautionist

Procesbevillingsnævnet har den 30. marts 2023meddelt en selvskyldnerkautionist tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsr...

31 mar 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Fortsat varetægtsfængsling på grund af kollusionsfare

Procesbevillingsnævnet har den 30. marts 2023 meddelt en tiltalt person tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret ...

31 mar 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om fordeling af sagsomkostninger under isoleret bevisoptagelse

Procesbevillingsnævnet har den 30. marts 2023 meddelt et selskab tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 9. ...

31 mar 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om forrentning af krav på sygedagpengeregres

Procesbevillingsnævnet har den 23. marts 2023 meddelt et forsikringsselskab tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret ...