Procesbevillingsnævnet

Her finder du en blanket til brug for ansøgning om appeltilladelse vedrørende familierettens afgørelser og vejledning om udfyldning af blanketten.

Ansøgningsblanket og vejledning appeltilladelser familieretten

Appeltilladelser familieretten

Sidst opdateret: 14. maj 2020