Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

Procesbevillingsnævnet

Procesbevillingsnævnet har tre afdelinger og et sekretariat

Procesbevillingsnævnet består af en afdeling for appeltilladelser, en afdeling for appeltilladelser vedrørende familierettens afgørelser og en afdeling for fri proces. Alle sager forberedes i et sekretariat, der er fælles for de tre afdelinger.

Nævnets afdeling for appeltilladelser

Opgaver

Procesbevillingsnævnets afdeling for appeltilladelser har til opgave at træffe afgørelser om ansøgninger om appeltilladelse til landsretten og til Højesteret i civile sager og i straffesager. 

Medlemmer og suppleanter

Procesbevillingsnævnets afdeling for appeltilladelser består af en højesteretsdommer (formand), en landsdommer, en byretsdommer, en advokat og et medlem, der repræsenterer retsvidenskaben.

Ved afgørelse af en ansøgning om appeltilladelse består nævnet af følgende fem medlemmer:

 • Højesteretsdommer Jørgen Steen Sørensen (formand)
 • Landsdommer Thomas Jønler 
 • Byretsdommer Henriette Sartvin 
 • Professor Kim Sommer Jensen
 • Advokat Birgitte Sølvkær Olesen

Suppleanter:

 • Højesteretsdommer Rikke Foersom
 • Landsdommer Astrid Bøgh 
 • Landsdommer Birgitte Grønborg Juul
 • Landsdommer Anne Birgitte Fisker 
 • Landsdommer Alex Puggaard 
 • Byretsdommer Inger Grethe Jørgensen 
 • Byretsdommer Gert Holst Matthiesen 
 • Byretsdommer Knud Erik Schmidt 
 • Professor Jens Elo Rytter 
 • Professor Andreas Bloch Ehlers
 • Advokat Nicholas Symes
 • Advokat Katrine Westhausen Gottlieb
 • Advokat Marc Malmbak Stounberg

Med virkning fra 1. januar 2021 vil advokatmedlemmet ved afgørelse af en ansøgning om appeltilladelse i en sag fra Færøerne være en færøsk advokat, som er følgende:

 • Òla Jàkup Kristoffersen (medlem)
 • Petur Even Djurhuus (suppleant)
 • Annfinn V. Hansen (suppleant)

Nævnets afdeling for appeltilladelser vedrørende familierettens afgørelser

Opgaver

Procesbevillingsnævnets afdeling for appeltilladelser vedrørende familierettens afgørelser har til opgave at træffe afgørelser om ansøgninger om appeltilladelse til landsretten i sager, hvor familieretten har truffet afgørelse.

Medlemmer og suppleanter

Procesbevillingsnævnets afdeling for appeltilladelser vedrørende familierettens afgørelser består af en landsdommer (afdelingsformand), en byretsdommer og en advokat.

Ved afgørelse af en ansøgning om appeltilladelse består nævnet af følgende tre medlemmer:

 • Landsdommer Flemming Krog Bjerre (afdelingsformand)
 • Byretsdommer Jens Erik Stausbøll 
 • Advokat Johan Hartmann Stæger 

Suppleanter:

 • Landsdommer Rikke Skovby
 • Byretsdommer Ulla Ingerslev 
 • Advokat Allan Nejbjerg

Nævnets afdeling for fri proces

Opgaver

Procesbevillingsnævnets afdeling for fri proces behandler klager over Civilstyrelsens afslag på fri proces og klager over Civilstyrelsens afslag på retshjælp til klagesager ved internationale klageorganer. 

Medlemmer og suppleanter

Afdelingen for fri proces består af en landsdommer (afdelingsformand), en byretsdommer og en advokat.

Ved afgørelse af en klage over Civilstyrelsens afslag på fri proces eller retshjælp til en klagesag ved et internationalt klageorgan består nævnet af følgende tre medlemmer:

 • Landsdommer Annette Dellgren (afdelingsformand)
 • Byretsdommer Helle Dietz
 • Advokat Karen-Margrethe Schebye

Suppleanter:

 • Landsdommer Michael de Thurah
 • Byretsdommer Merete Kyhl Engholm
 • Advokat Christian Parbo

Nævnets sekretariat

Opgaver

Procesbevillingsnævnets sekretariat, der ledes af en sekretariatschef, yder juridisk og administrativ bistand til alle nævnets afdelinger. Sekretariatet består af ca. 30 medarbejdere. Der bliver i alle sager udarbejdet et notat, der indeholder en gennemgang af sagens faktum, en juridisk gennemgang og en indstilling om, hvordan nævnet bør afgøre sagen.

Medarbejdere

 • Sekretariatschef Hanne Kjærulff
 • Souschef Christian Sivert Brogaard
 • Chefkonsulent Anne Kirstine Gørtz
 • Chefkonsulent Celia Bautista Schneider (orlov)
 • Specialkonsulent Agnethe Kirstine Kerrn-Jespersen
 • Specialkonsulent Signe Olivia Lading (orlov)
 • Specialkonsulent Pernille Tinndahn Bøndergaard (orlov)
 • Specialkonsulent Louise Hegnsborg Bruun
 • Specialkonsulent Rasmus Møller Axelsen
 • Specialkonsulent Anne Hastrup
 • Fuldmægtig Caroline Søgaard Køber 
 • Fuldmægtig Jeanette Janni Nielsen
 • Fuldmægtig Tobias Christian Fink-Jensen
 • Fuldmægtig Mette Abkjær Jensen
 • Fuldmægtig Bjørg Gudbrand Winsløw 
 • Fuldmægtig Amalie Hartz Reenberg
 • Fuldmægtig Katrine Ramhøj
 • Fuldmægtig Louise Tange (orlov)
 • Fuldmægtig Michael Jørgensen (orlov)
 • Fuldmægtig Gitte Damkjær Andersen 
 • Fuldmægtig Emma Elisabet Danker Blandford
 • Fuldmægtig Christian Astrup Sørensen
 • Fuldmægtig Alexandra Rønne
 • Fuldmægtig Klara Henriette Dahler-Larsen
 • Kontorfuldmægtig Karin Kofoed Næsager
 • Kontorfuldmægtig Pia Jørgensen                                           
 • Kontorfuldmægtig Anja Rosenkrants Clausen
 • Kontorfuldmægtig Mikala Elverdal
 • Kontorfuldmægtig Julie Risom Knudsen
 • Kontorfuldmægtig Marjun Fordyce Sigurskjold
 • Kontormedarbejder Karin Kjelmann Nielsen
 • Kontormedarbejder Thakshana Sivalingam
 • Studentermedhjælper Sara Linnéa Søe Sandell
 • Studentermedhjælper Ida Maria Udholm Rasmussen

Sidst opdateret: 22. juli 2024