Gå til sidens indhold

Retten i Randers

22 feb 2023

Retten i Randers

16 års fængsel for forsøg på drab mv. overfor plejehjemsbeboere

En 60-årig kvinde er idømt 16 års fængsel for fire forsøg på drab og fire tilfælde af grov vold, herunder ét med døden til følge, overfor fire beboere på Plejecenter Tirsdalen.

Sagsnummer: SS 9-5253/2022

Sagen kort fortalt
Den 60-årige kvinde var tiltalt for at have dræbt én beboer og i syv tilfælde at have forsøgt at dræbe tre andre beboere på Plejecenter Tirsdalen ved at have givet dem lægemidler, der ikke var ordineret til dem. Den 60-årige kvinde var ansat som social- og sundhedshjælper på plejecentret, og ifølge tiltalen var drabet og drabsforsøgene begået på hendes aftenvagt henholdsvis den 26. februar, den 2. marts, den 3. marts og den 13. marts 2022.

Tiltalen lød på manddrab, jf. straffelovens § 237, og forsøg på manddrab, jf. straffelovens § 237, jf. § 21. Den 60-årige kvinde nægtede sig skyldig.

Dommens resultat
Retten fandt det bevist, at det var den 60-årige kvinde, der havde givet beboerne lægemidlerne, og at én af beboerne var død som følge af det indgivne lægemiddel.

Retten fandt det ikke bevist, at den 60-årige kvinde den 26. februar 2022 havde indset muligheden for, at beboerne ville kunne dø som følge af hendes handlinger. På den baggrund frifandt et enigt nævningeting den 60-årige kvinde for drab og drabsforsøg begået den 26. februar 2022. Et enigt nævningeting fandt imidlertid grundlag for at henføre forholdene under straffelovens § 245, legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter, herunder ét med døden til følge, jf. straffelovens § 246.

Retten fandt det bevist, at den 60-årige kvinde den 2. marts, den 3. marts og den 13. marts 2022 havde anset det for i hvert fald overvejende sandsynligt, at beboerne kunne dø som følge af hendes handlinger. På den baggrund nåede et enigt nævningeting frem til, at den 60-årige kvinde var skyldig i fire drabsforsøg begået henholdsvis den 2. marts, den 3. marts og den 13. marts 2022.

Den 60-årige kvinde blev i øvrigt fundet skyldig i tre andre forhold vedrørende tyveri af medicin fra beboere, stillingsmisbrug og overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Straffen blev fastsat til fængsel i 16 år. Retten lagde i skærpende retning navnlig vægt på, at tiltalte var fundet skyldig i fire tilfælde af forsøg på drab, fire tilfælde af legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter, herunder ét med døden til følge, overfor fire værgeløse og svækkede plejehjemsbeboere, hvor tiltalte over en længere periode og efter forudgående planlægning havde misbrugt sin stilling som social- og sundhedshjælper under omstændigheder, hvor hun havde udvist særlig hensynsløshed.

Der var enighed om dommens resultat.

Tiltalte valgte at anke dommen til frifindelse, subsidiært formildelse.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Retten i Randers den 22. februar 2023.