Gå til sidens indhold

Retten i Randers

12 jan 2024

Retten i Randers

14 års fængsel for blandt andet besiddelse af skydevåben

Dom afsagt: 12. januar 2024

En 32-årig mand idømt fængsel i 14 år for blandt andet besiddelse af skydevåben under særlig skærpende omstændigheder og hæleri af særlig grov beskaffenhed.

Sagsnummer: SS 6-2370/2023

Retten i Randers har den 12. januar 2024 afsagt dom i en nævningesag, hvor en 32-årig mand med bandetilknytning var tiltalt for blandt andet besiddelse af skydevåben under særlig skærpende omstændigheder og hæleri af særlig grov beskaffenhed.

Den 32-årige mand blev i seks forskellige forhold fundet skyldig i under særlig skærpende omstændigheder at have besiddet forskellige skydevåben – herunder en automatriffel, maskinpistoler, pistoler og en revolver – med tilhørende magasiner og ammunition.  Våbenbesiddelsen var sket under sådanne omstændigheder, at bestemmelsen i straffelovens § 81 a fandt anvendelse. Bestemmelsen angår kriminalitet, der ”har baggrund i eller er egnet til at fremkalde en konflikt mellem grupper af personer” (bandekonflikt), og giver mulighed for at forhøje straffen med indtil det dobbelte. Den 32-årige mand blev endvidere fundet skyldig i uberettiget at have skaffet sig og andre del i udbytte på ikke under 2,1 mio. kr., der var opnået ved en strafbar handling, ved at have deltaget i inddrivelsen af en anden persons narkotikagæld.

Straffen blev fastsat til fængsel i 14 år. Den 32-årige mand fik samtidig forbud mod at opholde sig i postnummer 8260 Viby J i 10 år. Der var enighed om dommens resultat.

Den 32-årige ankede dommen med påstand om frifindelse for våbenbesiddelse og for hæleri af særlig grov beskaffenhed.

Hvis der er spørgsmål til dommen, kan henvendelse ske til pressekontaktdommer Martin Møller-Heuer på tlf. nr. 99688600.