Gå til sidens indhold

Retten i Randers

Retten i Randers

Her kan du se den aktuelle ekspeditions- og berammelsestid for forskellige typer sager i Retten i Randers.

Berammelsestid er den tid, det forventes at vare, fra retten modtager sagen til første retsmøde, eller fra sagen er klar til berammelse, og indtil der kan afholdes retsmøde.
Her ser du den forventede berammelsestid i forskellige typer af sager ved Retten i Randers.

Straffesager

 • Berammelsestid voldssager - som hovedregel 37 dage.
 • Domsmandssager inden for 4 måneder
 • Nye tilståelsessager inden for 4 måneder
 • Bødesager inden for 2 måneder

 Civile sager

 • Første (telefon)møde: Berammelsestid 1 måned efter svarskrift er modtaget
 • Retten kan tilbyde tid til hovedforhandling
  • ½ dags varighed: Fra om 2 måneder
  • 1 dags varighed: Fra om 3 måneder
  • Forældreansvarssager: Fra om 2 måned

Dødsboer

 • Skifteretten indkalder ikke til møde i dødsboer. Skifteretten sender et brev med vejledning til kontaktpersonens e-boks snarest muligt efter at have modtaget oplysning om dødsfaldet fra Folkekirkens IT. Det fremgår af vejledningen, at kontaktpersonen skal rette telefonisk henvendelse til skifteretten i et givent tidspunkt.
 • 6-8 uger efter modtagelse af korrekte udfyldte blanketter om bobehandling, sender skifteretten en skifteretsattest til kontaktpersonens e-boks.
 • 8-10 uger efter at skifteretten har modtaget godkendelse af boopgørelsen fra Skat, sender skifteretten opkrævning af boafgift til kontaktpersonens e-boks.

Insolvenssager

 • Gældssanering: berammelsestid 8 uger
 • Konkurs: berammelsestid få dage
 • Tvangsopløsning: berammelsestid 10 uger

Fogedsager

 • Almindelige udlægssager: Berammelsestid ca. 3 måneder (på afdelingskontoret i Grenaa kan der forekomme længere berammelsestid)
 • Udsættelse af lejemål - udkørende: Berammelsestid 6-8 uger
 • Tvangsauktion: Berammelsestid 3-4 måneder

Sidst opdateret: 20. februar 2020