Gå til sidens indhold

Retten i Randers

Retten i Randers

Her kan du se den aktuelle ekspeditions- og berammelsestid for forskellige typer sager i Retten i Randers.

Berammelsestid er den tid, det forventes at vare, fra retten modtager sagen til første retsmøde, eller fra sagen er klar til berammelse, og indtil der kan afholdes retsmøde.
Her ser du den forventede berammelsestid i forskellige typer af sager ved Retten i Randers.

Straffesager

 • Berammelsestid voldssager - som hovedregel 37 dage.

 • Domsmandssager inden for 6 måneder

 • Nye tilståelsessager inden for 6 måneder

 • Bødesager inden for 4 måneder

Civile sager

Første (telefon)møde: Berammelsestid 1 måned efter svarskrift er modtaget

Retten kan tilbyde tid til hovedforhandling:

 • ½ dags varighed: Fra om 3 måneder

 • 1 dags varighed: Fra om 4 måneder

 • Forældreansvarssager: Fra om 2½ måned

Dødsboer

 • Skifteretten indkalder ikke til møde i dødsboer. Skifteretten sender et brev med vejledning til kontaktpersonens e-boks snarest muligt efter at have modtaget oplysning om dødsfaldet fra Folkekirkens IT. Det fremgår af vejledningen, at kontaktpersonen skal rette telefonisk henvendelse til skifteretten i et givent tidspunkt.

 • 4 - 6 uger efter modtagelse af korrekte udfyldte blanketter om bobehandling, sender skifteretten en skifteretsattest til kontaktpersonens e-boks.

 • 4 - 8 uger efter at skifteretten har modtaget godkendelse af boopgørelsen fra Skat, sender skifteretten opkrævning af boafgift til kontaktpersonens e-boks.

Insolvenssager

 • Gældssanering: berammelsestid 8 uger

 • Konkurs: snarest muligt

 • Tvangsopløsning: berammelsestid 10 uger

Fogedsager

Udlægssager (inddrivelse af gæld)

Der går cirka 5 uger, fra vi modtager sagen, til du kan forvente at modtage en berammelsesdato.
Herefter er berammelsestiden for udlægssager: 4-6 uger.

Berammelsestider for andre sager i fogedretten

Der går cirka 3 uger, fra vi modtager sagen, til du kan forvente at modtage en berammelsesdato.

 • Udsættelse af lejemål - udkørende: Berammelsestiden er efterfølgende 4-6 uger

 • Tvangsauktioner: Berammelsestiden er efterfølgende 8 uger

 • Betalingspåkrav: Sagsbehandlingstid 6-8 uger

Sidst opdateret: 14. marts 2023