Gå til sidens indhold

Retten i Grønland

Retten i Grønland

En person eller virksomhed kan anlægge en civil sag for at få afgjort en uenighed med en anden person eller virksomhed.

En civil retssag er en sag ved domstolene, hvor en part (sagsøgeren) vil have rettens hjælp til at få gennemført et krav overfor en anden part (sagsøgte).

Civile sager starter ved Retten i Grønland.

Hvad kan en civil sag handle om?

De fleste civile retssager drejer sig om krav på betaling af et beløb eller brud på en aftale. Disse sager behandles af Retten i Grønland.

En civil sag kan dog også handle om mere personlige spørgsmål i forbindelse med eksempelvis skilsmisse. Der er dog særlige regler for behandlingen af sager om ægteskabssager (fx om skilsmisse), forældremyndighed og faderskab. Disse familieretlige sager behandles af kredsretterne. 

Du skal skal kunne bevise din påstand for at vinde sagen.

Parten, der indgiver stævningen til retten, kaldes sagsøgeren. I en civil sag kan sagsøgerens påstand gå ud på, at sagsøgte skal:

  • betale et beløb
  • foretage en nærmere beskrevet handling
  • holde op med en nærmere beskrevet aktivitet, eller
  • anerkende en rettighed.

Hvem kan være part i en civil sag?

Der er flere muligheder for, hvem der kan være parter i en sag
Det er ikke kun som enkeltperson, du kan lægge sag an. I retten bruges følgende kategorier for, hvem der kan sagsøge og blive sagsøgt:

  • Personer (kaldes fysiske personer)
  • Selskaber (kaldes juridiske personer)
  • Det offentlige (selvstyret, kommuner og staten)
  • Hvis en person er død, kan dødsboet være part
  • Hvis en person eller et selskab er erklæret konkurs, kan konkursboet være part

En civil retssag kan have mere end to parter. Hvis en sagsøger for eksempel mener at have et krav mod tre skyldnere, kan han/hun sagsøge dem alle under samme sag.

Hvis flere mener at have samme eller ensartede krav mod en skyldner, kan de alle sagsøge skyldneren under samme sag. Man kan under sagen inddrage nye parter.

Hvor begynder en civil sag?

Langt de fleste civile sager begynder ved Retten i Grønland. Sager om ægteskab, faderskab og forældremyndighed er særlige civile sager og begynder i kredsretterne.

Du kan læse mere om de familieretlige sager her 

Hvordan gør jeg?

En civil sag anlægges ved at indlevere en stævning til Retten i Grønland.

Før man anlægger en civil sag skal man kontakte modparten for at forsøge at nå til enighed.

Du kan finde en stævningsblanket og en vejledning her

Gå til kontaktoplysninger

Kan jeg klage over afgørelsen i en civil sag?

Når retten har truffet afgørelse i sagen, har begge parter mulighed for at appellere afgørelsen til Grønlands Landsret.

Læs mere om muligheden for at klage (appellere)

Kan jeg få hjælp til at få mine penge, hvis jeg vinder sagen?

Hvis du vinder en civil sag, der handler om et pengekrav, kan du efterfølgende få fogedrettens hjælp til at inddrive beløbet.

En eventuel fogedsag kan derfor kun startes, hvis modparten ikke anker sagen. Ellers skal du afvente landsrettens dom.

Sidst opdateret: 21. juli 2023