Gå til sidens indhold

Se svarene på ofte stillede spørgsmål til oprettelse og behandling af civile sager på minretssag.dk. Alle spørgsmål og svar er sorteret efter en alfabetisk emneliste.

Driftsinfo

Driftsinfo

Se status på driftsinfo her: Aktuel og info om kommende opdatering

Advisering og påmindelser

Hvordan finder jeg ud af, om der er nyt i sagen og frister på sagen?

Du kan altid se, om der er nyt i din sag, hvis du logger ind på minretssag.dk. Frister og kommende retsmøder kan også ses på minretssag.dk.

Du vil modtage en advisering, når der er nyt i sagen.

Adviseringen er en kort besked, der sendes til din e-Boks, hvis du er part i en sag og ikke har anført en anden mailadresse til adviseringer på sagen. Hvis du er repræsenteret af en advokat eller en anden partsrepræsentant, sendes adviseringen kun til advokaten/partsrepræsentanten.

Der sendes kun én advisering om dagen per sag, og kun hvis der er sket noget nyt i sagen. Adviseringen sendes kl. 17. Der adviseres ikke om hver enkelt handling på sagen. Du er derfor nødt til at orientere dig om det nye på sagen ved at logge på minretssag.dk og åbne sagen.

Advokater bliver adviseret på den mailadresse, der er oplyst til Advokatsamfundets medlemsregister (AMK), men kan også indtaste en eller flere andre mailadresser til adviseringerne.

Ved advisering om en ny frist i sagen vil alle med adgang til at se fristen blive adviseret.

Adviseringer indeholder ikke følsomme personoplysninger.

Hvad er en påmindelse?

En påmindelse er en besked om, at en frist snart udløber, eller at der snart afholdes retsmøde i sagen.

Påmindelser sendes til din e-Boks, hvis du er part i en sag og ikke har anført en anden mailadresse til adviseringer på sagen. Hvis du er repræsenteret af en advokat eller anden partsrepræsentant i sagen, sendes adviseringen kun til advokaten/partsrepræsentanten.

Påmindelser udsendes individuelt og løbende for hver sag. Påmindelsen udsendes tidligst tre dage før fristens udløb eller tre dage før, at retsmødet afholdes.

Påmindelser indeholder ikke følsomme personoplysninger.

Hvorfor er der ikke et direkte link i mailen i min e-Boks?

Af sikkerhedsmæssige årsager indeholder adviseringer om nyt på sagen m.v. aldrig direkte links, da de kan misbruges i falske mails.

Du skal derfor selv gå ind på minretssag.dk.

Appel - Klag over en afgørelse

Hvordan appellerer jeg en sag?

Hvis du er uenig i en afgørelse, kan du appellere den. Du skal selv iværksætte appellen ved at trykke på ”Opret appel” på sagsoverblikket for den pågældende sag på minretssag.dk.

I nogle tilfælde kan du først appellere en sag, hvis du har fået tilladelse fra Procesbevillingsnævnet. Ansøgninger til Procesbevillingsnævnet skal fortsat ske ved almindelig post eller sikker mail/Digital Post i overensstemmelse med vejledningen på Procesbevillingsnævnets hjemmeside.

Gå til Procesbevillingsnævnets hjemmeside

Bilag og dokumenter

Hvilke slags bilag kan jeg indlæse på minretssag.dk?

Hvis dit bilag ikke allerede er i digitalt format, skal du scanne det, inden du kan indlæse det på minretssag.dk. Du skal anvende OCR-scanning, så der kan søges i og kopieres fra bilaget efterfølgende. Almindelige tekst- og billedformater kan indlæses. Bilagene bliver automatisk lavet til en pdf-fil, når de indlæses. Du kan derfor godt indlæse dit bilag som en word-fil på minretssag.dk.

Læs om tekniske krav og begrænsninger her (pdf)

Hvis du har et bilag, der ikke kan indlæses, skal du i stedet indlæse et tekstbilag, hvor du beskriver, hvad bilaget er, eller tage et billede af bilaget. Når du indlæser tekstbilaget eller billedet af bilaget, sikrer du, at bilaget får et nummer/bogstav. Du kan derefter indlevere bilaget fysisk til retten.

Hvordan indlæser jeg et bilag?

Bilag skal indlæses i hver sin fil. Der kan indlæses flere filer ad gangen. Bilagene får automatisk et nummer/bogstav, når de indlæses. Du skal selv tilføje den relevante titel på bilaget med oplysning om datering m.

Alle filer, som indlæses på minretssag.dk, skannes for virus. Det betyder desværre, at man ved indlæsning af flere filer i én arbejdsgang vil kunne risikere at skulle starte forfra, hvis blot én enkelt fil fjernes som følge af virustrussel.

Anbefalet arbejdsgang ved bilag:

Man kan komme uden om dette problem ved at indlæse sine dokumenter/bilag én ad gangen. Man vælger ”Tilføj bilag”, tilretter data om filen, hvis det er nødvendigt, og dernæst trykkes fortsæt og man bringes til næste trin. Man kan klikke tilbage igen ved at trykke på "Bilag"-menuen i venstre side af skærmen.

Læs mere om, hvordan du kan tilføje dokumenter på minretssag.dk eller se en af vores guidefilm

Er det et krav, at en materialesamling bliver indlæst på minretssag.dk?

Ja, hvis du eller din modpart ønsker at indlevere en materialesamling i sagen, skal det ligesom alle andre skriftlige henvendelser i sagen ske på minretssag.dk. En materialesamling skal indlæses som bilag af bilagstypen ”Ekstrakt mv.”

Digital ekstrakt

Hvornår og hvordan skal jeg indlevere en ekstrakt?

Det er som udgangspunkt retten, der bestemmer, om du skal indlevere en ekstrakt, og hvornår du skal gøre det.

Hvis din sag behandles på minretssag.dk, skal du indlevere ekstrakten digitalt på minretssag.dk. Den indlæses som bilag under bilagstypen ”Ekstrakt mv”. 

Se, hvordan du kan tilføje bilag på minretssag.dk

Retten kan bestemme, at ekstrakten også skal indleveres i et bestemt antal i papirformat.

Skal jeg udforme min digitale ekstrakt på en særlig måde?

Retternes vejledninger om udformning, herunder om indholdsfortegnelse, sidenummerering og indramninger skal følges, når du laver en ekstrakt.

Digital indramning kan foretages med forskellige annoteringsværktøjer, som man selv har.

Minretssag.dk indeholder ikke annoteringsværktøjer.

Kan jeg lave et udkast til ekstrakt på minretssag.dk?

Ja, men kun et udkast. Under fanen ”Dokumenter og meddelelser” på sagen kan du ved at filtrere og markere vælge, hvilke dokumenter du vil have med i en ekstrakt og bestemme dokumenternes rækkefølge.

Du kan dernæst danne en samlet pdf-fil med de valgte dokumenter. Når du downloader filen, kan du arbejde videre med ekstrakten på din computer.

Fritagelse

Kan jeg blive fritaget for at benytte minretssag.dk?

Du kan i særlige tilfælde blive fritaget fra at bruge minretssag.dk, hvis du har særlige it-mæssige udfordringer eller særlige handicap. Det gælder både, hvis du er part, partsrepræsentant, skønsmand, lægdommer eller andet.

Det vil som udgangspunkt ikke være muligt at blive fritaget som professionel aktør, fx advokat, myndighed m.m.

Læs mere om fritagelse fra digital sagsbehandling

Generelt

Hvad er minretssag.dk?

Minretssag.dk er domstolenes sagsportal, hvor borgere, virksomheder, myndigheder eller deres advokater skal anlægge civile sager ved retterne.

Minretssag.dk indeholder sagens oplysninger, processkrifter, bilag m.v.

Kommunikation om sagen foregår også på minretssag.dk.

Log ind på minretssag.dk

På minretssag.dk er det muligt at logge ind med MitID.

Er der offentlig digital adgang til afsagte domme på minretssag.dk?

Nej. Minretssag.dk giver ikke offentlig digital adgang til afsagte domme.

På Domsdatabasen.dk vil der være offentlig digital adgang til afsagte domme. Domsdatabasen vil i første omgang modtage pseudonymiserede digitale domme i civile sager fra minretssag.dk, men vil med tiden blive udvidet til andre sagstyper.

Gå til Domsdatabasen.dk (åbner i nyt vindue)

Hvor sikker er minretssag.dk?

Minretssag.dk er sikret, så det kun er dig selv og sagens øvrige deltagere, som kan se sagen. Al adgang til sager på minretssag.dk kræver login med MitID.

Kan jeg få overblik over alle mine civile sager på minretssag.dk?

Ja. Når du logger ind på minretssag.dk, kommer du til Portaloverblikket, der viser en oversigt over dine sager på tværs af alle retter og instanser.

Du kan også se dine aktive frister, retsmøder og ubetalte retsafgifter. Portaloverblikket viser kun 20 sager, frister eller retsmøder.

For at få et bedre overblik kan du på Portaloverblikket trykke på "Sager", "Frister", "Retsmøder", "Kladder - Slettes efter 60 dage" eller "Retsafgift" og dermed få en listevisningen af det valgte. Her kan du sortere og filtrere i sagerne ud fra forskellige parametre, herunder sagstype og rettens navn. Har du har flere sager, kan du også anvende filtreringen til fx at finde alle dine sager ved en bestemt ret eller af en bestemt sagstype. Du kan også i søgefeltet lede efter en bestemt sag, fx dit eget journalnummer, hvis du har indtastet dette på sagen.

Når du har været inde på en bestemt sag, kan du hoppe tilbage til din sagsoversigt ved at trykke på domstolslogoet eller "tilbage til forsiden" i venstre øverste hjørne.

Hvordan anvender andre myndigheder minretssag.dk?

Procesbevillingsnævnet er ikke en del af minretssag.dk. Ansøgning til Procesbevillingsnævnet sker direkte til Procesbevillingsnævnet. Se nærmere herom på nævnets hjemmeside.

Forelæggelse for Retslægerådet foretages af parterne uden om minretssag.dk, men Retslægerådet vil indlæse deres udtalelse på minretssag.dk.

Familieretshuset og Ankestyrelsen skal anlægge visse sagstyper på minretssag.dk.

Forelæggelse for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen) foretages af parterne uden om minretssag.dk.

Hvad sker der, hvis minretssag.dk er ramt af systemnedbrud eller driftsforstyrrelser?

Ved driftsforstyrrelser eller systemnedbrud kan den enkelte rets præsident bestemme, at sagerne i en periode ikke skal behandles digitalt på minretssag.dk.

Hvis du har problemer med at overholde en frist, fordi du ikke kan få minretssag.dk til at virke, må du kontakte retten og/eller modparten i sagen for at aftale, hvordan du skal forholde dig. Det kan fx være en aftale om at svare på anden måde.

Du skal være opmærksom på, at det er rettens beslutning, om et nedbrud kan medføre en forlængelse af frister m.v.

Gå til oversigt over alle byretter

Hvem kan se og arbejde i sagen på minretssag.dk?

Hvem kan se og arbejde i sagen på minretssag.dk?

Den person eller virksomhed, der opretter en sag på minretssag.dk, får straks adgang til sagen på minretssag.dk. Myndigheder og virksomheder, fx advokatvirksomheder, kan selv fastsætte, hvilke medarbejdere der skal have adgang.

Retten får adgang til en sag, når den er anlagt. Når retten har godkendt sagsanlægget, får sagens øvrige parter adgang til sagen.

Er det den enkelte advokat eller alle medarbejdere i advokatfirmaet, der får adgang til sagen?

Advokatfirmaer, andre virksomheder og myndigheder kan begrænse adgangen til en sag til udvalgte grupper af medarbejdere. Ellers har alle medarbejdere med medarbejdercertifikat under virksomhedens CVR-nr. adgang til sagen på minretssag.dk.

Når du anlægger en sag som part eller advokat, kan du straks efter sagsanlægget fastsætte hvilke medarbejdere, der skal have adgang til sagen på sagens forside under ”Rettighedsgrupper”.

På samme måde kan du fastsætte, hvilke medarbejdere der skal have adgang til sagen, når du får adgang til en sag, der er anlagt mod dig.

Hvordan begrænser jeg, hvilke medarbejdere der har adgang til sagen?

En virksomhed eller myndighed, som er part i en civil retssag, får adgang til sagen på www.minretssag.dk. Virksomheder, myndigheder og andre med CVR-nummer har mulighed for at opsætte, hvilke medarbejdere der må få adgang til hver enkelt sag (brugerrettigheder).

Nye sager vil som udgangspunkt kunne ses af alle medarbejdere fra virksomheden/advokatfirmaet, indtil virksomhedens administrator har tilknyttet rettighedsgrupper på sagen, (den åbne model).

Man kan som virksomhed i stedet tilvælge en lukket model, hvorefter adgangen til nye sager uden rettighedsgrupper begrænses til brugere med administratorrettigheder, (”Fuld adgang”). Vælger man den lukkede model, vil man skulle tildele sagen rettighedsgrupper, for at medarbejderne kan se sagen.

Når der er opsat rettighedsgrupper på sagen, vil den herefter kun være tilgængelig for de medarbejdere, som er oprettet i den pågældende gruppe. Visse medarbejdere kan tildeles særlige rettigheder (”Betaling”, ”Upload”). Hvis man giver en medarbejder særlige rettigheder, vil den pågældende medarbejder have adgang til alle virksomhedens sager uanset den eller de rettighedsgrupper, der måtte være påført sagerne.

Hver virksomhed skal have mindst en person, som er tildelt rollen ”Fuld adgang”. Denne rolle giver adgang til at foretage alle handlinger på alle virksomhedens sager.

På domstol.dk kan du finde vejledninger om opsætning af rettigheder. Se under ”Opsæt brugerrettigheder”.

Opsætningen kan tilgås ved at logge på erhvervsadministrationen på MitID Erhverv.

Skal jeg have MitID for at få adgang til minretssag.dk?

Ja, du skal logge ind med MitID for at få adgang.

Professionelle brugere skal logge på med MitID erhverv.

Danske borgere under 13 år og udenlandske borgere og virksomheder, herunder udenlandske advokater uden MitID/MitID Erhverv kan ikke få adgang til minretssag.dk. Kommunikation med disse grupper vil fortsat ske via mail og almindelig post.

Kan der være flere logget på samme sag samtidigt?

Ja, der kan være flere logget på samme sag samtidigt.

Skal jeg have den nyeste version af Windows for at kunne anvende minretssag.dk?

Nej. Minretssag.dk er en hjemmeside, som ikke stiller krav til, om du bruger Windows, IOS, Android.

Parter og partsrepræsentanter

Hvis jeg har tilføjet en advokat på en sag, har advokaten så mulighed for at slette sig selv på sagen?

Når en advokat bliver tilføjet på en sag, får advokaten straks advisering om, at vedkommende er tilføjet. Hvis advokaten ikke kan eller vil påtage sig sagen, må advokaten herefter bede retten om at blive taget af sagen.

Advokaten får straks besked (advisering) om, at han/hun er tilføjet som advokat på sagen, og må herefter bede retten om at blive taget af sagen.

Hvad sker der, hvis en part ikke har et CPR- eller CVR-nummer?

Kravet om CPR- eller CVR-nummer gælder kun for de parter og andre sagsdeltagere, som har et CPR- eller CVR-nummer.

Hvis parten ikke har et cpr- eller cvr-nr., kan en sag stadig oprettes, men den pågældende part kan ikke selv få adgang til minretssag.dk via MitID.

Hvis parten er repræsenteret af en advokat, kan advokaten få adgang til sagen på minretssag.dk. Retten kan også vælge at fritage parten fra at anvende minretssag.dk.

Kan jeg selv skrive til retten på minretssag.dk, hvis jeg er repræsenteret af en advokat i en sag?

Ja. Alle, der er tilknyttet en sag på minretssag.dk, kan som udgangspunkt læse alt på sagen, indlæse dokumenter og skrive beskeder. Det gælder også parter, der er har en advokat. Retten kan ændre i sagsdeltagernes rettigheder på minretssag.dk.

Hvis du er repræsenteret af en advokat, vil det normalt være bedst, at det er advokaten, der kommunikerer med retten. Dette må du aftale nærmere med din advokat.

Hvordan kommer jeg som advokat ind på en sag, jeg ikke har adgang til?

Hvis andre på dit kontor har adgang til sagen, skal du få en af dem eller jeres administrator til at sørge for, at du indgår i en af de rettighedsgrupper, der er registreret på sagen.

Har din klient adgang til sagen, kan klienten indtaste dig som advokat på sagen på minretssag.dk, medmindre der allerede er indtastet en anden advokat. I så fald skal du anmode retten om at give dig adgang til sagen.

Hvis ingen har adgang til sagen, skal du rette henvendelse til den relevante ret. På domstol.dk (åbner i nyt vindue) kan du finde kontaktoplysninger for alle retsinstanser i Danmarks Domstole. 

Hvordan får en advokat besked om, at dennes klient er sagsøgt?

Den, der anlægger en sag, kan i forbindelse med sagsanlægget oplyse, hvem der repræsenterer modparten (typisk en advokat).

Så snart retten har godkendt sagsanlægget, vil den pågældende advokat få en advisering om sagen på den mailadresse, som advokaten er registreret med i Advokatsamfundets medlemsregister (AMK). Hvis advokaten/advokatvirksomheden ønsker at begrænse adgangen til sagen for nogle medarbejdere, skal sagen åbnes, og der skal tilføjes rettighedsgrupper.

Gå til vejledning om opsætning af brugerrettigheder (pdf)

Hvordan sker et advokatskifte på minretssag.dk?

Du kan som part i en sag selv indtaste en advokat på minretssag.dk.

Hvis du allerede har en advokat tilknyttet på sagen, kan du ikke selv udskifte advokaten med en anden på minretssag.dk. I det tilfælde skal du skrive en besked på minretssag.dk til retten og anmode om, at advokaten bliver udskiftet. Retten kan herefter ændre advokaten på sagen.

Har en tidligere advokat adgang til sagens dokumenter?

Hvis retten har sat en anden advokat på sagen efter partens anmodning, vil den tidligere advokat i en - endnu ikke afklaret - periode have adgang til de dokumenter, der var på sagen, da advokaten blev udskiftet. Den tidligere advokat vil ikke have adgang til nye dokumenter og oplysninger på sagen.

Hvad sker der, hvis en advokat får nyt CVR-nummer?

Advokaten skal indberette ændringen af CVR-nummer til Advokatsamfundet. Oplysningerne fra Advokatsamfundet opdateres automatisk dagligt i Civilsystemet/minretssag.dk, hvorefter civilsystemet automatisk gør retten opmærksom på, at advokatens oplysninger er ændret på de sager, som advokaten er tilknyttet. Retten opdaterer herefter hver enkelt sag manuelt. Advokaten skal huske at sørge for at få MitID Erhverv til det nye advokatfirma.

Advokaten, der får et nyt CVR-nummer, kan først se sine sager ved log ind med MitID Erhverv, når sagerne er opdateret med advokatens nye CVR-nummer i rettens system. Det er ikke en opdatering advokaten selv kan foretage på minretssag.dk.

Personoplysninger

Hvornår må jeg videregive personoplysninger?

Du må kun videregive personoplysninger, som er relevante for behandlingen af den konkrete sag.

Personoplysninger omfatter enhver oplysning, som kan henføres til en fysisk person, f.eks. identifikationsoplysninger som navn og cpr-nummer eller følsomme personoplysninger som oplysninger om helbred og seksuelle forhold.

Retten kan bede dig om at fjerne personoplysninger i processkrifter, bilag og meddelelser, hvis de ikke er relevante for sagens behandling.

Processkrift og påstand

Hvem skal underskrive processkrifter?

Der er ikke noget krav om underskrift. Der gælder de samme regler om procesfuldmagt og møderet som hidtil.

Skal man indtaste sine opfordringer til modparten et særligt sted?

Nej, det vil skulle anføres i processkrifter som hidtil. På minretssag.dk er der et afkrydsningsfelt, hvor du skal anføre, om du ønsker rettens stillingtagen til noget forud for hovedforhandlingen.

Er der en påstandshistorik, hvor man kan se, hvordan påstandene er ændret?

Ja, på sagen under fanen ”Påstande” kan du se dine egne og andre parters nuværende og tidligere påstande.

Er der lukket for adgang til at ændre påstande efter sagens forberedelse er afsluttet?

Systemet har ikke denne begrænsning. Det vil være en judiciel afgørelse, om det bliver tilladt.

Er der ændringer i reglerne om påstandsdokumenter?

Nej, det vil være som hidtil. Se nærmere i retternes vejledninger herom.

Hvis jeg har mere end én betalingspåstand, rentepåstand eller min påstand er i udenlandsk valuta, hvor skriver jeg det så?

På minretssag.dk er der mulighed for på en enkel måde at skrive en betalingspåstand i kroner.

Hvis du har behov for at formulere din påstand på en anden måde, end hvad der kan lade sig gøre i felterne til betalingspåstand, kan du i stedet formulere din påstand i et tekstfelt. Der er ubegrænset adgang til at skrive påstande i dette tekstfelt.

Påstanden kan ændres, når du indlæser et nyt processkrift eller ved at trykke på knappen ”Ændre påstand” under fanen ”Påstande”. Du skal skrive hele din nye påstand ind, ikke kun ændringen.

Hvor og hvordan ændres sagens påstand på portalen?

Hvis påstanden ønskes ændret, skal det ske ved at registrere ændringen på sagen. Du ændrer påstanden ved at trykke på funktionen ”Ændre påstand”. Den kan findes både under fanen ”Sagsoverblik” og under fanen ”Påstande”. Du kan også tilgå funktionen i forbindelse med at du indlæser et nyt processkrift. Den fulde nye påstand skal indtastes, ikke kun ændringen. Du skal samtidig indlæse et processkrift, der begrunder ændringen af påstanden.

Retsafgift

Hvordan betaler jeg retsafgift

Der skal som udgangspunkt betales retsafgift i alle civile sager.
Læs mere om retsafgifter og beregn din afgift.

Når du anlægger en sag i byretten eller Sø- og Handelsretten eller appellerer til landsretten eller Højesteret, bliver du automatisk opkrævet retsafgift på minretssag.dk. Du kan betale afgiften med det samme.

Når du betaler, føres du til et betalingsmodul fra Nets. Her kan du betale med Visa/Dankort, Dankort og MobilePay.

Hvis du opretter mange sager og ønsker at betale alle sager samlet, kan det ske på samme måde via betalingsmodulet. På dit overblik på minretssag.dk finder du en samlet oversigt over dine ubetalte retsafgifter, dvs. opkrævninger af retsafgift knyttet til dit CPR-nummer, CVR-nummer eller din MitID erhvervs bruger.

Du vil altid modtage en kvittering for det betalte beløb, som gemmes på sagen.

Hvis retsafgiften ikke er betalt, når retten åbner sagen, vil retten som udgangspunkt ikke begynde at behandle sagen. I stedet vil retten fastsætte en frist for betaling af afgiften, og hvis betalingsfristen ikke bliver overholdt, vil retten afvise sagen.

Er der gebyrer for betaling af retsafgift?

Du kan betale på minretssag.dk med Visa/Dankort, Dankort samt MobilePay. Der opkræves ikke gebyrer hos betaleren ved anvendelse af disse betalingsmidler.

Du kan for tiden ikke betale med andre kort (kreditkort) på minretssag.dk. Det skyldes, at betalingsmodulet på minretssag ikke kan håndtere de nye regler for gebyrbetaling.

1. januar 2018 blev reglerne for gebyrbetaling ændret, så private forbrugere ikke skal betale gebyrer, mens virksomheder kan pålægges gebyr for betaling. Betalingsmodulet på minretssag.dk kan ikke skelne mellem private kort og firmakort. For at undgå forkert opkrævning har Domstolsstyrelsen valgt at lukke midlertidigt for betaling med andre kort (kreditkort).
Du kan læse mere om reglerne for gebyrbetaling i Bekendtgørelse af lov om betaling nr. 53 af 18. januar 2023 (åbner i nyt vindue)

Domstolsstyrelsen arbejder på at få fjernet alle betalingsgebyrer for private forbrugere (med betalingskort udstedt indenfor EU). Indtil det er på plads, henviser styrelsen til gebyrfri betaling med Dankort, Visa/Dankort eller MobilePay.

For virksomheder vil Dankort og Visa/Dankort også fremover være de eneste gebyrfri kort. Indtil der igen åbnes for betaling med kreditkort på minretssag.dk, vil det i en overgangsperiode være muligt at betale med bankoverførsel direkte til retten.

Anvendelse af kreditkort til betaling på minretssag.dk genindføres, når betalingsmodulet er tilrettet og kan skelne mellem private kreditkort og firmakort. Muligheden for bankoverførsel vil blive lukket i den sammenhæng.

I 2017 valgte flere end 75 pct. at betale med Dankort eller Visa/Dankort på minretssag.dk.

Sikkerhed ved betaling - 3-D Secure

Når du betaler en retsafgift, skal du godkende din betaling med sikkerhedsløsningen 3-D Secure.

Læs mere om 3-D Secure sikkerhedsløsningen på Nets hjemmeside (åbner i nyt vindue)

Betaler du med et virksomhedskort, skal du godkende med dit private MitID, da kortet er udstedt til dig personligt.

Sagens afslutning

Vil man se afsluttede sager i sin oversigt over sager?

Afsluttede sager vil ikke fremgå af sagsoversigten, der kun viser verserende sager.

Det er muligt at finde sagen frem på følgende måder:

 • Søg efter sagsnummeret i søgefeltet

eller

 • Tryk på "Sager" på forsiden og herefter på "Filtrér".

  I feltet "Status" vælges "Afsluttet".

  Tryk på "Opdater" og afsluttede sager vises nu listen.

Hvornår lukkes for adgangen til en afsluttet sag på minretssag.dk?

Det vil som hovedregel ske 1 år efter, at sagen er afsluttet. Inden sagen arkiveres, vil advokat og parten blive adviseret om, at sagen lukkes.

Minretssag.dk vil ikke fungere som arkiv for advokatvirksomhederne. Det er parterne og advokaternes ansvar at downloade de oplysninger fra sagen på minretssag.dk, som de ønsker at gemme.

Sagens anlæg

Skal man selv skrive stævning eller svarskrift?

Nej, du skal ikke længere selv skrive stævning eller svarskrift. Du eller din repræsentant (fx advokat) skal indtaste de nødvendige oplysninger til stævning på minretssag.dk. Du kan i den forbindelse indlæse bilag og eventuelt et dokument med supplerende oplysninger.

Når du til sidst anlægger sagen, vil systemet automatisk oprette stævningen som en pdf-fil på baggrund af, hvad du har indtastet.

Det samme gælder for svarskrift.

Efterfølgende processkrifter skal du selv oprette som dokumenter og derefter indlæse på minretssag.dk.

Hvornår kan sagsøgte se sagen på minretssag.dk?

Sagsøgte kan først se sagen, når retten har behandlet stævningen. Sagsøgte får besked om, at sagen er anlagt i sin e-Boks eller ved forkyndelse af stævningen.

Hvis sagsøgeren har indtastet oplysning om sagsøgtes advokat, vil advokaten blive underrettet om sagsanlægget på den e-mailadresse, advokaten er registreret med i Advokatsamfundets medlemskartotek.

Ved appel får modparten med det samme adgang til appelsagen på minretssag.dk, men kan først indlæse svarskrift i sagen, når sagen er overført til appelretten.

NB! Hvis du som advokat anlægger en sag, skal du derfor fortsæt underrette advokaten for modparten om sagens anlæg. Du kan på minretssag.dk downloade en kopi af stævningen og vedhæfte i en mail eller lignende.

Hvad gør man med folk, der har beskyttet adresse?

Når en adresse er registreret som beskyttet i folkeregistret, registreres dette automatisk på sagen. Derefter vil kun retten og den pågældende part selv kunne se adressen.

Kan man godt anlægge en sag på minretssag.dk som advokatsekretær?

Ja, hvis advokaten har bedt sekretæren om det. Men det er advokaten, som repræsenterer parten, og som er ansvarlig for stævningen.

Skal jeg som advokat fortsat orientere modpartens advokat om sagens anlæg?

Sagsøgtes advokat får først besked om sagens anlæg, når retten har behandlet stævningen. Dette vil oftest ikke ske samme dag, som sagen anlægges. Du bør derfor fortsat orientere modpartens advokat direkte om sagens anlæg. Du kan på minretssag.dk downloade en kopi af stævningen og vedhæfte den i en mail eller lignende.

Sagsdeltagere

Hvad er sagsdeltagere?

Sagsdeltagere er deltagere i sagen.

Begrebet ”Alle parter” er partsdeltagere på begge sider, f.eks. sagsøger og sagsøgte eller appellant og indstævnte.

Begrebet ”Alle sagsdeltagere” dækker både sagsøger/appellanten og sagsøgte/indstævnte men bruges også, hvis der er tilknyttet andre sagsdeltagere på sagen. Det kan fx være en myndighed, en anden ret, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, Civilstyrelsen, en institution, læge/hospital, politi, Procesbevillingsnævnet, Procestilvarslet, Responsumudvalg, Retslægerådet, retsmægler, sagkyndig, sagkyndig dommer, Skattestyrelsen, skønsmand, stævningsmand, tolk eller vidne.

Begrebet 'Følgende specifikke sagsdeltagere' bruges, hvis man vil vælge, hvem man vil sende til.

Support

Kan jeg få hjælp til at betjene minretssag.dk?

Ja. Du kan få hjælp via vejledninger og navigationssedler, og du kan kontakte domstolene via kontaktformularen på minretssag.dk, via telefon og e-mail. Det er også muligt at møde personligt op i retten for at få hjælp.

På minretssag.dk kan du ved at trykke på de markerede spørgsmålstegn ”?” få vejledning til, hvad du skal foretage dig.

Hvad gør man, hvis der er tekniske problemer?

Det afhænger af den konkrete situation. Du kan kontakte Domstolsstyrelsens support gennem kontaktformularen på minretssag.dk, hvor du kan vedhæfte skærmbilleder. Ved akutte fejl kan du kontakte Domstolsstyrelsens telefonsupport på tlf. 99 68 42 30.

Hvis du på grund af tekniske problemer har vanskeligt ved at overholde en frist, kan du kontakte retten. Retten vil vurdere, om en fristoverskridelse skal indebære udeblivelsesvirkning.

Tekniske krav og begrænsninger

Minretssag.dk er egnet til at modtage dokumenter i form af tekst og billede. Kravene til, hvilke tekst- og billedfiler man kan indlæse, er underlagt visse begrænsninger.

Filstørrelse: Der gælder for tiden en maksimal filstørrelse på 250MB. Store bilag kan tage lang tid at indlæse og kan være svære at anvende. Du bør derfor generelt være opmærksom på at begrænse filstørrelsen, f.eks. ved at komprimere billeder.

Det hører under rettens kompetence at tage stilling til, om og hvordan et dokument kan indgå som bevis i retssagen. 

Tekstdokumenter 

Retten kan modtage tekstdokumenter af typen pdf, doc, docx, odf og odt. Når retten modtager et dokument på minretssag.dk, vil dokumentet automatisk blive konverteret til pdf-format. Pdf-dokumenter, som du indlæser, skal være konverteret med optisk tegngenkendelse (OCR-behandlet). Du kan se krav til pdf-filer og OCR-behandling nedenfor. 

Hvis du indlæser et tekstbehandlingsdokument (f.eks. fra Word), vil det automatisk blive konverteret til pdf, hvor teksten kan anvendes direkte. I særlige tilfælde kan du aftale med retten, at scannede dokumenter kan indlæses i billedformat. 

Regneark 

Minretssag.dk kan ikke modtage regneark. Regneark kan ikke let konverteres automatisk til pdf-format. Det vil fremme rettens muligheder for at behandle sagen, hvis du konverterer regnearket til pdf-format og først derefter indlæser det konverterede dokument. Regneark, der indeholder flere projektmapper, er generelt ikke anvendelige som bilag i en retssag, men bør konverteres. 

Billedfiler 

Retten kan på minretssag.dk modtage billedfiler i jpg og png-format. Du kan i de gængse billedbehandlingsprogrammer konvertere din fil til disse formater. Af hensyn til anvendeligheden bør du komprimere filen. 

Dokumenter, der ikke kan indlæses 

Følgende dokumenter kan ikke indlæses på sagsportalen:

 • Filer over 250 MB
 • Billedfiler af andre formater end jpg og png
 • Lyd- og filmfiler (udskrift af indholdet bør indleveres som tekstbilag)
 • Regneark
 • Programfiler
 • Andre beviser, herunder f.eks. fysiske genstande og store matrikelkort.

Hvad gør du så?  

Du skal i stedet indlæse et tekstbilag, hvor du kort beskriver, hvad beviset indeholder. Din beskrivelse skal forsynes med de oplysninger, som vedrører det rigtige bevis, dvs. oplysninger om dato, titel mv. Du skal gøre retten opmærksom på problematikken, og du kan – f.eks. under det forberedende telefonmøde – aftale med retten, hvordan dit bevis kan indleveres til retten, og hvordan du skal anvende det under sagens hovedforhandling.

Det vil komme an på rettens vurdering, om beviset skal indgå i retssagen. 

Virus og fejlbehæftede filer 

Når der indlæses materiale til en sag, sættes det i kø til virusscanning. Domstolene benytter en række programmer til beskyttelse mod skadelig virus. Først når materialet er godkendt i denne proces, kan det anvendes på minretssag.dk. Har du tilføjet et dokument, som blokeres af rettens virusscanning, får du straks besked.

Det kan forekomme, at virusscanning giver udslag for virus, selv om et dokument ikke er inficeret. Det kan navnlig være, hvis dokumentet indeholder aktive links eller programmer. Du kan i så fald vælge at fjerne aktive links og/eller konvertere dokumentet til pdf og tilføje dokumentet igen.

Hvis dit bilag ikke kan indlæses, skal du i stedet indlæse et tekstbilag, hvor du kort beskriver, hvad beviset indeholder. Din beskrivelse skal forsynes med de oplysninger, som vedrører det rigtige bevis, dvs. oplysninger om dato, titel mv. Du skal gøre retten opmærksom på problematikken, og du kan – f.eks. under det forberedende telefonmøde – aftale med retten, hvordan dit bevis kan indleveres til retten, og hvordan du skal anvende det under sagens hovedforhandling.

Det hører under rettens kompetence at vurdere, hvilken retlig konsekvens det skal have, hvis retten modtager materiale, der ikke kan åbnes, eller hvis indhold ikke kan læses. 

Krav om OCR-behandling 

Der gælder et krav om OCR-behandling af pdf-dokumenter, som indlæses på minretssag.dk.  

Det fremgår af § 6, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1173 af 21. september 2016 om anvendelse af domstolenes sagsportal i borgerlige retssager og sager om optagelse af bevis om borgerlige krav, at tekstdokumenter, som indlæses i pdf-format, skal være konverteret med optisk tekstgenkendelse (OCR-scannet), medmindre retten bestemmer andet.

Baggrunden for denne bestemmelse skal findes i, at et af de væsentlige formål med digitalisering af de borgerlige sager er, at retten skal kunne anvende parternes oplysninger direkte i dom og retsbog. Retten skal derfor kunne kopiere teksten fra parternes dokumenter.

Hvilke krav vil retten stille?  

 • OCR-behandlingen skal gøre det muligt umiddelbart at konvertere teksten, således at den er søgbar og egnet til at anvendes i et tekstbehandlingsprogram.
 • Det OCR-behandlede dokument skal anvende de rigtige tegn og bogstaver for det sprog, som dokumentet er skrevet på. Tegnsættet ISO 8859-1 anvender danske karakterer, og tegnsættet UTF-8 understøtter også de fleste andre sprog.
 • Der skal være færrest mulige tekstgenkendelsesfejl i det OCR-behandlede dokument. Dokumenter indscannet i 300 DPI eller højere vil gøre det nemmere for OCR-programmerne at læse og tolke ord og bogstaver korrekt.

Hvad er OCR-behandling  

OCR-behandling (optisk karaktergenkendelse) indebærer, at et pdf-dokument gennemgår mekanisk eller teknisk konvertering af maskinskreven eller printet tekst i billedformat til maskinredigerbar tekst.

OCR-genkendelse kan enten foretages i forbindelse med indscanning af dokumenter fra papir til digitalt format eller ved efterfølgende OCR-behandling af et indscannet dokument. Der er flere tilgængelige programmer, som understøtter danske karakterer. De mest anvendelige programmer foretager ikke alene OCR-genkendelse pr. karakter, men også på hele ord og sætninger og opnår derved stor præcision.

Hvilke dokumenter skal du anvende  

Det bedste resultat opnås altid ved at anvende det digitale dokument direkte på minretssag.dk. Hvis det digitale dokument er tilgængeligt, bør du derfor altid anvende dette. Parternes processkrifter bør altid indlæses direkte fra digitalt format, og der stilles ikke krav om, at et processkrift eller andet dokument er forsynet med underskrift.

Hvilke dokumenter skal man ikke OCR-behandle?  

 • Der stilles ikke krav om karaktergenkendelse af håndskreven tekst.
 • Dokumenter, som kun findes på papir i dårligt læsbar stand, vil være vanskelige at OCR-behandle. Du bør i så fald kontakte retten for at aftale, at dokumentet kan indlæses uden forudgående OCR-behandling.
 • Billeder, tekniske tegninger og lignende, hvor kun en lille del af dokumentet består af tekst, skal ikke nødvendigvis OCR-behandles inden indscanning.

Andre krav til pdf-filen  

Retten skal kunne læse og anvende parternes beviser. Det indebærer også, at: 

 • Pdf-filen må ikke være krypteret eller adgangsbegrænset.
 • Alt indhold i pdf-filen skal være en del af selve dokumentet. Der må altså ikke være henvisninger eller indlejret indhold (til billeder, lydfiler, fonte mv.) i filen.
 • Pdf-filen bør i øvrigt overholde almindelige standarder for langtidslagring af pdf-filer, pdf/A-1 (ISO 19005-1) eller senere, for at sikre, at dokumentet også fremadrettet kan anvendes og arkiveres.
 • Filnavnet må ikke indeholde følgende tegn: \ / : * ? ” < > |

System til system

Kan man anlægge sager direkte fra eget sagssystem (system-til-system)?

Det er desværre endnu ikke muligt at anlægge sager via system-til-system.

Hvordan anlægger jeg en flysag

Hvordan anlægger jeg en flysag

Emnet er under oprettelse

Sidst opdateret: 11. juli 2024