Gå til sidens indhold

Her finder du korte videoer og vejledninger, der kan være en god hjælp, hvis du fx skal anlægge en sag, sende svarskrift, betale retsafgift, oprette appel eller andet.

Anlæg en sag

Når du skal oprette eller anlægge en ny sag, skal du logge ind via minretssag.dk.

Du skal bruge NemID/MitID, når du logger ind.

Se, hvordan du opretter en ny sag (pdf)

Se filmen ’Sådan anlægger du en civil sag på minretssag.dk (åbner i nyt vindue)

Opret en sag om udlevering af et barn (tvangsfuldbyrdelse)

Når du skal bede familieretten om hjælp til at få dit barn udleveret, skal du oprette en sag på minretssag.dk.

Se, hvordan du opretter en ny sag om fuldbyrdelse (pdf)

Betal retsafgift

Når du anlægger en sag, skal du normalt betale en retsafgift. 

Du kan betale med Visa/Dankort, Dankort eller MobilePay på minretssag.dk. Der opkræves ikke gebyrer, når du bruger disse betalingsmidler.

Du kan for tiden ikke betale med andre kort (kreditkort) på minretssag.dk.

Retsafgiftens størrelse bestemmes normalt af sagens værdi. Nogle sager er fritaget for retsafgift.

Beregn din retsafgift 

Læs mere om øvrige sagsomkostninger

Udbedring af mangler

Her kan du se, hvordan du, når retten sender en sag retur, kan udbedre mangler på din sag.

Udbedring af mangler (pdf)

Kvitter for ny sag

I vejledningen her kan du se, hvordan du kan bekræfte, at du har modtaget en sag.

Se, hvordan du kvitterer for modtagelse (pdf)

Se filmen "Kvittering for modtagelse" (åbner i nyt vindue)

Når du har bekræftet, at du har modtaget sagen på minretssag.dk, kan du se, om retten har fastsat en frist for, hvornår du skal sende et svarskrift. Du kan også se, om retten har indkaldt dig til et møde i sagen.

Særligt for advokater

Når der oprettes nye sager på minretssag.dk, vil adviseringer blive sendt til den mailadresse, som står i Advokatsamfundets medlemsregister (AMK). Du bør derfor sikre, at den mailadresse er korrekt.

Skriv til samfund@advokatsamfundet.dk, hvis mailadressen skal ændres.

Kvittering for modtagelse af ny familiesag

I vejledningen her kan du se, hvordan du kan bekræfte, at du har modtaget en familiesag.

Se navigationsseddel "Hvordan kvitterer jeg for modtagelse af en familiesag" (pdf)

Tilføj advokat eller en anden partsrepræsentant

Du skal vælge, om partsrepræsentanten er en advokat eller en anden partsrepræsentant. Vælger du en anden partsrepræsentant, skal du vælge, om repræsentanten er en person eller en virksomhed.

Du skal vælge en person, hvis repræsentanten er en privatperson.

Du skal vælge virksomhed, hvis repræsentanten er en virksomhed eller en professionel repræsentant. Virksomheder er alle juridiske personer, herunder A/S’er, ApS’er, K/S’er, foreninger, fonde, myndigheder og andre sammenslutninger.

Se navigationsseddel "Hvordan tilføjer jeg en advokat eller en anden partsrepræsentant" (pdf)

Send svarskrift

Hvis der er blevet anlagt en sag mod dig, skal du sende et svarskrift inden for den frist, retten har givet dig på minretssag.dk.
Du skal bruge NemID/MitID, når du logger ind.

Se, hvordan du indleverer et svarskrift (pdf)

Se filmen "Sådan indleverer du et svarskrift på minretssag.dk" (åbner i nyt vindue)

Vær opmærksom på, at du kan blive dømt for udebleven, hvis retten har fastsat en frist for svarskrift, og du ikke reagerer.

Find indkaldelse til telefonmøde

Har retten indkaldt dig til et telefonmøde, skal du åbne din sag og læse dokumentet, som retten har sendt.

Se navigationsseddel "Hvordan finder jeg indkaldelse til telefonmøde" (pdf)

Tilføj processkrift, bilag eller meddelelse og Dan samlet fil

Håndter frister og kladder

Her kan du se, hvordan du kan håndtere frister og kladder. Vær opmærksom på, at du i nogle tilfælde kan blive dømt for udebleven, hvis retten har fastsat en frist, og du ikke reagerer.

Se navigationsseddel "Hvordan håndterer jeg en frist" (pdf)

Se filmen "Håndtering af frister og kladder" (åbner i nyt vindue)

Tilføj eller ændre en adviseringsmail

Advisering er en besked om, at der er nyt i sagen, og sendes, når retten eller en sagsdeltager har foretaget sig noget på sagen.


Påmindelser er en besked om, at en frist snart udløber, eller at der snart afholdes retsmøde i sagen.

Adviseringer og påmindelser sendes til Digital Post til parter, der ikke har anført anden adviseringsmail på sagen, medmindre parten har en advokat eller anden partsrepræsentant. Her vil der kun adviseres til advokaten/partsrepræsentanten.
Der sendes kun én advisering pr. dag kl. 17 pr. sag, hvori der er sket noget nyt. Der adviseres ikke om hver enkelt handling på sagen. Du er derfor nødt til at orientere dig om det nye på sagen ved at åbne sagen på minretssag.dk.

Se navigationsseddel "Hvordan tilføjer eller ændrer jeg en adviseringsmail" (pdf)

Fravælg påmindelser og visse adviseringer

Advisering er en besked om, at der er nyt i sagen, og sendes, når retten eller en sagsdeltager har foretaget sig noget på sagen.

Påmindelser er en besked om, at en frist snart udløber, eller at der snart afholdes retsmøde i sagen.

Du har mulighed for at fravælge følgende:

  • Påmindelser om kommende frister og retsmøder, men mindre du er en professionel bruger og selv holder øje med, hvad der sker i sagen, kan det ikke anbefales, at du fravælger disse adviseringer.
  • Advisering vedrørende andre sagsdeltagers handlinger, men beskederne giver dig mulighed for at følge med i, hvad din modpart foretager sig i sagen og giver dig mulighed for at reagere hurtigt.

Se navigationssedlen "Hvordan fravælges påmindelser og visse adviseringer" (pdf)

Klag over en afgørelse (appel)

Her kan du se, hvordan du kan klage over en afgørelse (appel). Du kan som udgangspunkt klage over afgørelser, der er truffet af en byret.

Se, hvordan du opretter en appel (pdf)

Se filmen "Opret Appel på minretssag.dk" (åbner i nyt vindue)

Læs mere om dine klagemuligheder

Søg om genoptagelse

Hvis du er blevet dømt som udebleven, kan du anmode om at få sagen genoptaget. 

Du kan her se, hvordan du søger om at få sagen genoptaget. 

Navigationsseddel - genoptagelse (pdf)

Opsæt brugerrettigheder

Hvis flere medarbejdere i jeres virksomhed eller offentlige myndighed har adgang til minretssag.dk, skal I huske at opsætte brugerrettigheder.

Brugerrettighederne styrer, hvilke medarbejdere der har adgang til hvilke sager. Det er jeres virksomheds eller myndigheds egen administrator, der skal opsætte brugerrettighederne i NETS. Rettighederne skal være korrekt opsat hos NETS, før medarbejderne kan tildeles rettigheder på minretssag.dk.

Se, hvordan du opsætter medarbejdercertifikat i Nets (pdf)

Se orientering om brugerrettigheder på minretssag.dk (pdf)

Se, hvordan du opsætter rettighedsgrupper på minretssag.dk (pdf)

 

OBS - Rettighedsstyringen på domstolenes sagsportal minretssag.dk ændres den 11. september 2023.

Det sker i forbindelse med implementeringen af MitID Erhverv, hvor håndteringen af rettighedsstyring på minretssag.dk overgår fra Nets Rettighedsstyring til den fælles brugerrettighedsstyringskomponent FBRS.

Rettighedsstyring giver virksomheder eller andre brugere med CVR-nr. mulighed for at begrænse, hvilke medarbejdere der kan se virksomhedens retssager på minretssag.dk. Det gøres ved at tildele medarbejderne forskellige rettigheder.

Den nye løsning implementeres på minretssag.dk den 11. september 2023 om aftenen. Herefter vil det være muligt for brugere af minretssag.dk at anvende rettighedsstyring gennem FBRS. Løsningen kan tilgås ved at logge på erhvervsadministrationen på MitID Erhverv.

For brugere, der ikke er skiftet til MitID Erhverv den 11. september 2023, vil det stadig være muligt at bruge NemID og dermed Nets Rettighedsstyring, indtil Nets Rettighedsstyring lukkes den 31. oktober 2023.

 

Se hvordan du opsætter rettigheder via FBRS (pdf)

Tekniske krav og begrænsninger

Sidst opdateret: 16. august 2023