Gå til sidens indhold

Her finder du korte videoer og vejledninger, der kan være en god hjælp, hvis du fx skal anlægge en sag, sende svarskrift, betale retsafgift, oprette appel eller andet.

Anlæg en sag

Når du skal oprette eller anlægge en ny sag, skal du logge ind via minretssag.dk.

Du skal bruge MitID, når du logger ind.

Se, hvordan du opretter en ny sag (pdf)

Se filmen ’Sådan anlægger du en civil sag på minretssag.dk (åbner i nyt vindue)

Opret en sag om udlevering af et barn (tvangsfuldbyrdelse)

Når du skal bede familieretten om hjælp til at få dit barn udleveret, skal du oprette en sag på minretssag.dk.

Se, hvordan du opretter en ny sag om fuldbyrdelse (pdf)

Betal retsafgift

Når du anlægger en sag, skal du normalt betale en retsafgift. 

Du kan betale med Visa/Dankort, Dankort eller MobilePay på minretssag.dk. Der opkræves ikke gebyrer, når du bruger disse betalingsmidler.

Du kan for tiden ikke betale med andre kort (kreditkort) på minretssag.dk.

Retsafgiftens størrelse bestemmes normalt af sagens værdi. Nogle sager er fritaget for retsafgift.

Beregn din retsafgift 

Læs mere om øvrige sagsomkostninger

Udbedring af mangler

Her kan du se, hvordan du, når retten sender en sag retur, kan udbedre mangler på din sag.

Udbedring af mangler (pdf)

Kvitter for ny sag / Bekræft modtagelse

I vejledningen her kan du se, hvordan du kan bekræfte, at du har modtaget en sag.

Se, hvordan du kvitterer for modtagelse (pdf)

Se filmen "Kvittering for modtagelse" (åbner i nyt vindue)

Når du har bekræftet, at du har modtaget sagen på minretssag.dk, kan du se, om retten har fastsat en frist for, hvornår du skal sende et svarskrift. Du kan også se, om retten har indkaldt dig til et møde i sagen.

Særligt for advokater

Når der oprettes nye sager på minretssag.dk, vil adviseringer blive sendt til den mailadresse, som står i Advokatsamfundets medlemsregister (AMK). Du bør derfor sikre, at den mailadresse er korrekt.

Skriv til samfund@advokatsamfundet.dk, hvis mailadressen skal ændres.

Bekræft modtagelse af ny familiesag

I vejledningen her kan du se, hvordan du kan bekræfte, at du har modtaget en familiesag.

Se navigationsseddel "Hvordan kvitterer jeg for modtagelse af en familiesag" (pdf)

Tilføj advokat eller en anden partsrepræsentant

Du skal vælge, om partsrepræsentanten er en advokat eller en anden partsrepræsentant. Vælger du en anden partsrepræsentant, skal du vælge, om repræsentanten er en person eller en virksomhed.

Du skal vælge en person, hvis repræsentanten er en privatperson.

Du skal vælge virksomhed, hvis repræsentanten er en virksomhed eller en professionel repræsentant. Virksomheder er alle juridiske personer, herunder A/S’er, ApS’er, K/S’er, foreninger, fonde, myndigheder og andre sammenslutninger.

Se navigationsseddel "Hvordan tilføjer jeg en advokat eller en anden partsrepræsentant" (pdf)

Send svarskrift

Hvis der er blevet anlagt en sag mod dig, skal du sende et svarskrift inden for den frist, retten har givet dig på minretssag.dk.
Du skal bruge MitID, når du logger ind.

Se, hvordan du indleverer et svarskrift (pdf)

Se filmen "Sådan indleverer du et svarskrift på minretssag.dk" (åbner i nyt vindue)

Vær opmærksom på, at du kan blive dømt for udebleven, hvis retten har fastsat en frist for svarskrift, og du ikke reagerer.

Find indkaldelse til telefonmøde

Har retten indkaldt dig til et telefonmøde, skal du åbne din sag og læse dokumentet, som retten har sendt.

Se navigationsseddel "Hvordan finder jeg indkaldelse til telefonmøde" (pdf)

Tilføj processkrift, bilag eller meddelelse og Dan samlet fil

Håndter frister og kladder

Her kan du se, hvordan du kan håndtere frister og kladder. Vær opmærksom på, at du i nogle tilfælde kan blive dømt for udebleven, hvis retten har fastsat en frist, og du ikke reagerer.

Se navigationsseddel "Hvordan håndterer jeg en frist" (pdf)

Se filmen "Håndtering af frister og kladder" (åbner i nyt vindue)

Tilføj eller ændre en adviseringsmail

Advisering er en besked om, at der er nyt i sagen, og sendes, når retten eller en sagsdeltager har foretaget sig noget på sagen.


Påmindelser er en besked om, at en frist snart udløber, eller at der snart afholdes retsmøde i sagen.

Adviseringer og påmindelser sendes til Digital Post til parter, der ikke har anført anden adviseringsmail på sagen, medmindre parten har en advokat eller anden partsrepræsentant. Her vil der kun adviseres til advokaten/partsrepræsentanten.
Der sendes kun én advisering pr. dag kl. 17 pr. sag, hvori der er sket noget nyt. Der adviseres ikke om hver enkelt handling på sagen. Du er derfor nødt til at orientere dig om det nye på sagen ved at åbne sagen på minretssag.dk.

Se navigationsseddel "Hvordan tilføjer eller ændrer jeg en adviseringsmail" (pdf)

Fravælg påmindelser og visse adviseringer

Advisering er en besked om, at der er nyt i sagen, og sendes, når retten eller en sagsdeltager har foretaget sig noget på sagen.

Påmindelser er en besked om, at en frist snart udløber, eller at der snart afholdes retsmøde i sagen.

Du har mulighed for at fravælge følgende:

  • Påmindelser om kommende frister og retsmøder, men mindre du er en professionel bruger og selv holder øje med, hvad der sker i sagen, kan det ikke anbefales, at du fravælger disse adviseringer.
  • Advisering vedrørende andre sagsdeltagers handlinger, men beskederne giver dig mulighed for at følge med i, hvad din modpart foretager sig i sagen og giver dig mulighed for at reagere hurtigt.

Se navigationssedlen "Hvordan fravælges påmindelser og visse adviseringer" (pdf)

Klag over en afgørelse (appel)

Her kan du se, hvordan du kan klage over en afgørelse (appel). Du kan som udgangspunkt klage over afgørelser, der er truffet af en byret.

Se, hvordan du opretter en appel (pdf)

Se filmen "Opret Appel på minretssag.dk" (åbner i nyt vindue)

Læs mere om dine klagemuligheder

Søg om genoptagelse

Hvis du er blevet dømt som udebleven, kan du anmode om at få sagen genoptaget. 

Du kan her se, hvordan du søger om at få sagen genoptaget. 

Navigationsseddel - genoptagelse (pdf)

Opsæt brugerrettigheder (rettighedsstyring)

En virksomhed eller myndighed, som er part i en civil retssag, får adgang til sagen på domstolenes sagsportal på web-adressen www.minretssag.dk. Virksomheder, myndigheder og andre med cvr.nr. har mulighed for at opsætte, hvilke medarbejdere der må få adgang til hver enkelt sag (brugerrettigheder).

Nye sager vil som udgangspunkt kunne ses af alle medarbejdere fra virksomheden/advokatfirmaet, indtil virksomhedens administrator har tilknyttet rettighedsgrupper på sagen, (den åbne model).

Man kan som virksomhed i stedet tilvælge en lukket model, hvorefter adgangen til nye sager uden rettighedsgrupper begrænses til brugere med administratorrettigheder, (”Fuld adgang”, ”Betaling”, ”Upload”). Vælger man den lukkede model, vil man skulle tildele sagen rettighedsgrupper, for at medarbejderne kan se sagen.

Virksomhedens brugere med administratorrettighed, ”Fuld adgang”, kan foretage valget af lukket model på minretssag.dk på knappen "Rettighedsmodel", der findes på oversigten over sager samt tildele en medarbejder generelle grupper/roller. Generelle gruppe/roller virker på tværs af rettighedsgrupper.

Rettighedsstyringen på minretssag.dk er den 15. september kl. 13.30 overgået fra Nets Rettighedsstyring til den fælles brugerrettighedsstyringskomponent (FBRS)

Løsningen kan tilgås ved at logge på erhvervsadministrationen på MitID Erhverv.

Se hvordan du opsætter rettigheder via FBRS (pdf)

Tekniske krav og begrænsninger

Sidst opdateret: 01. november 2023