Gå til sidens indhold

Retten i Svendborg

16 nov 2020

Retten i Svendborg

Tvangsauktion - opkrævning af ”den lille sikkerhed”

Købere på tvangsauktion skal stille sikkerhed for opfyldelse af auktionsvilkårene, jf. Justitsministeriets tvangsauktionsvilkår pkt. 7. Normalt har man kunnet få frist til at stille denne sikkerhed (kaldet ”den store sikkerhed”), hvis man som højestbydende straks stillede sikkerhed for de omkostninger, der ville være forbundet med afholdelse af nyt auktionsmøde (kaldet ”den lille sikkerhed”).

Det har efter hidtidig praksis været sådan, at Fogedretten i Svendborg i forbindelse med 1. auktion, hvor sagen blev udsat på ny auktion, ikke har krævet den lille sikkerhed stillet straks efter 1. auktionen. Fogedretten i Svendborg har først krævet den lille sikkerhed stillet, når der er blevet meddelt hammerslag.

Fremover – fra 1. januar 2021 – vil højestbydende blive opkrævet den lille sikkerhed straks efter 1. auktion, uanset om sagen blev udsat til ny auktion. Samtidig vil rekvirentens advokat ved 1. auktionen skulle beregne den store sikkerhed, hvilket vil blive ført til retsbog til brug for senere opkrævning heraf, hvis begæringen om ny auktion tilbagekaldes. Køberen vil da blive meddelt sædvanlig frist af syv dage til at stille den store sikkerhed. Den lille sikkerhed vil fortsat i almindelighed udgøre 10.000 kr.