Gå til sidens indhold

Retten i Svendborg

Retten i Svendborg

Her kan du finde alle kontaktoplysninger til de enkelte afdelinger i Retten i Svendborg.

Skifteretten

9968 3201

Fogedretten

9968 3202

foged.sve@domstol.dk

Retsafdelingen

Straffesager

Civile sager

 

9968 3203

9968 3204

ret.sve@domstol.dk

 

 

Administration

9968 3205

adm.sve@domstol.dk

Familieretten

9968 3206

familie.sve@domstol.dk

Du kan også kontakte os på vores hovedpostkasse: svendborg@domstol.dk 

Er du i tvivl om, hvem du skal kontakte?

Jeg er blevet syg og kan ikke møde op i retten

Hvis du bliver syg, så du ikke kan møde i retten, skal du straks kontakte den afdeling, du skal møde hos telefonisk.

Retten kan forlange, at du indsender en lægeerklæring.

Det er vigtigt, at din læge benytter domstolsstyrelsens lægeattest

Du skal selv medbringe blanketten til din læge, og du må forvente, at dommeren kun vil acceptere lægeerklæringen, hvis den er udstedt efter en personlig konsultation hos din læge.

Du skal selv betale udgifterne til din læge.

Retten skal have lægeattesten senest 3 hverdage efter, at du har meldt afbud på grund af sygdom.

Jeg har et spørgsmål til en specifik sag

VIGTIGT! Når du skal i kontakt med retten om en sag, skal du have sagsnummer klar, når du henvender dig. Sagsnummeret står i rettens brev og starter med:

AS - hvis det er en tvangsauktion
BS - hvis det er en civil sag og familiesag
FS - hvis det er en fogedsag
SKS - hvis det er en skiftesag
SS - hvis det er en straffesag

Du skriver eller ringer direkte til den lokale afdeling. Alle kontaktoplysninger finder du øverst på denne side. 

Hvis du vil skrive et brev, har Retten i Svendborg følgende postadresse:

Retten i Svendborg
Christiansvej 41
5700 Svendborg


Jeg har brug for hjælp til minretssag.dk

Hvis du har brug for hjælp til minretssag.dk, kan du prøve at finde svar på dine spørgsmål under vejledning på fællessiden for Danmarks Domstole.

Hvis du ikke finder svar, kan du kontakte den afdeling, hvor den konkrete sag skal behandles. 

Kontaktoplysninger til journalister

Pressekontakter i Retten i Svendborg

Mange journalister kontakter Retten i Svendborg, fordi de ønsker mere viden om det danske retssystem eller mere viden om en specifik sag eller dom.

Her får du et overblik over, hvem du skal kontakte med dine spørgsmål.

Pressekontaktdommer

Jacob Thaarup
Mail: svendborg@domstol.dk 

Grundlovsforhør

Spørgsmål om, hvornår der holdes grundlovsforhør, kan rettes til retsafdelingen.

Som journalist har du mulighed for at modtage en mail om kommende grundlovsforhør.
Hvis du er interesseret i dette, skal du henvende dig til afdelingsleder:

Signe Elmelund Banke
Tlf.: 9968 3203
Mail: ret.sve@domstol.dk

Journalisters ret til aktindsigt

Der findes særlige regler, der giver journalister en udvidet adgang til at få aktindsigt i domme og retsbøger. Dette forudsætter, at journalisten kan komme med oplysninger om sagen i en sådan grad, at den kan identificeres og findes frem. 

Anmodninger om aktindsigt skal sendes til svendborg@domstol.dk.

Læs mere om aktindsigt på fællessitet for Danmarks Domstole  

Udskrift af domme

Som udgangspunkt har journalister, mod betaling, ret til at få udleveret udskrifter af rettens domme og retsbøger. Det koster en retsafgift på 150 kr. pr. dokument. Retsafgiften skal betales, inden dokumentet vil blive udleveret. Betalingen kan ske ved bankoverførsel eller MobilePay.

Presseoplysninger for Danmarks Domstole

Danmarks Domstole har samlet alle pressekontaktoplysninger samt relevante informationer om Danmarks Domstole til brug for journalister. Det gælder bl.a. tal og statistik for Danmarks Domstole, adgang til journalisternes ekstranet, oversigt over de seneste domsresuméer fra alle retter mm.  

Gå til presseinfo for Danmarks Domstole

Sidst opdateret: 28. juni 2024