Gå til sidens indhold

Retten i Svendborg

18 dec 2020

Retten i Svendborg

Ændring i håndtering af fogedsager

Fogedretten vil pr. 1. januar 2021 behandle sager digitalt. Det betyder, at vi fremover gerne vil have alle sager fremsendt pr. mail.

Såfremt en sag skal berigtiges, sendes den på ny til foged.sve@domstol.dk – gerne med angivelse af fogedsagsnr., så sagen ikke betragtes som en ny sag.

Særligt vedr. udlægsbegæringer:

Når mødet i fogedretten er afholdt, får rekvirenten automatisk tilsendt en udskrift af fogedbogen i e-boks. Udskriften vil være gratis, da det er et led i fogedrettens behandling af sagen, og ikke er en anmodning. Rekvirenten vil ikke få sagerne retur, og rekvirenten modtager derfor ikke noget opgørelsesstempel, da sagen er opgjort i fogedbogen. Originale fundamenter der undtagelsesvis er sendt til fogedretten med fysisk post, får rekvirenten selvfølgelig retur.

Særligt vedr. betalingspåkrav:

Både 1. og 2. påtegning fremsendes digitalt. Påtegningerne kan sammen med kopi af betalingspåkravet altid fremsendes digitalt som fundament senere.