27 apr 2020

Retten i Svendborg

Samlet plan for genåbningen af Danmarks Domstole

De danske domstole genåbner samlet mandag den 27. april og genoptager så mange fysiske retsmøder som muligt på en sundhedsmæssigt forsvarlig måde.

”Vi har arbejdet intenst på, hvordan vi kan håndtere vores tilbagevenden til retssalene på en sundhedsmæssig forsvarlig måde. Siden beslutningen om genåbning af domstolene har vi udarbejdet en detaljeret plan for den konkrete genåbning. Vi har også drøftet planen med sundhedsmyndighederne og alle de relevante aktører i sektorpartnerskabet og fået gode input til både en sundhedsmæssig forsvarlig sagsafvikling og fleksibel sagsafvikling”, siger direktør i Domstolsstyrelsen, Kristian Hertz.

Læs hele artiklen på fællessiden for Danmarks Domstole.