13 maj 2020

Retten i Svendborg

COVID-19

Retten i Svendborg er genåbnet

Ved ekspedition af sager er vi meget opmærksomme på, at både sagsbehandling og retsmøde afvikles sundhedsmæssigt forsvarligt. Det betyder, at retsmøderne placeres på en lidt anden måde i rettens lokaler, og at retshandlingerne kan komme til at foregå på nogle lidt andre tidspunkter. Sagerne vil stort set blive behandlet som hidtil, det vil sige at vi behandler alle typer af straffesager og civile sager, herunder også de familieretlige sager, fogedsager samt skiftesager. Retsmæglinger vil også blive gennemført i rettens lokaler.

Du skal kontakte retten, hvis du er smittet eller har symptomer, der kunne tyde på COVID-19, da ingen må møde i retsbygningen, hvis det er tilfældet. Alle, der kommer i retten, skal følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Vi forventer, at du ikke møder i retten mere end 5 minutter før den aftalte tid. Vent på parkeringspladsen.

Hvis du er i tvivl om du skal møde, bedes du kontakte retten. Du finder direkte telefonnummer til afdelingerne her:

Administrationen
Skifteretten
Fogedretten
Strafferetten
Civilretten
Familieretten

9968 3200
9968 3201
9968 3202
9968 3203
9968 3204
9968 3206

Genåbningen betyder, at Retten igen gennemfører notarialforretninger. Der er åbnet for tider i vores online bookingsystem. Mød ikke flere mennesker op, end der skal underskrive dokumenterne.

Gå til online booking af notar

I retsbygningen bedes I venligst tage plads i det anviste område, indtil I bliver kaldt ind af notaren – dette for at undgå tæt kontakt med andre borgere på vej ind og ud af notarlokalet.