Gå til sidens indhold

Retten i Svendborg

13 maj 2020

Retten i Svendborg

Dom til anbringelse efter voldtægt af ekskæreste

30-årig mand dømt for voldtægt af ekskæreste, samt – efter at være blevet sendt ud af kvindens hjem af politiet – under særligt skærpende omstændigheder ulovligt at have trængt ind i hendes hjem og der udsat hende for vold og vidnetrusler.

Sagen kort fortalt

En 30-årig mand var tiltalt for voldtægt efter straffelovens § 216, stk. 1, nr. 1, ved i juni 2019 på kvindens bopæl efter at have tildelt hende et så hårdt slag i ansigtet, at hun mistede bevidstheden, hvorefter han tiltvang sig samleje med hende. Tiltalte var endvidere tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 264, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, ulovlig indtrængen under særligt skærpende omstændigheder, og straffelovens § 123, trusler og vold mod vidne, ved efterfølgende at være trængt ind på kvindens bopæl ved at presse indgangsdøren op, selv om kvinden forsøgte at stemme imod, og derefter at have udsat kvinden for vold i form af slag og spark, samt at have fremsat trusler om at dræbe kvinden og gøre skade på hendes familie i anledning af kvindens forventede eller allerede afgivne forklaring til politiet eller i retten.

Tiltalte havde over de seneste år ad flere omgange været kæreste med kvinden, men de var ikke kærester på daværende tidspunkt. Såvel tiltalte som kvinden var bosat på en døgninstitution for flerhandicappede, som har brug for pædagogisk støtte.

Tiltalte nægtede sig skyldig.

Dommens resultat

Retten fandt det bevist, at tiltalte og kvinden sammen havde været til en fest på institutionen og efterfølgende var gået hjem til kvindens lejlighed. Kvinden havde sagt til tiltalte, at han kunne sove på sofaen i stuen og havde afvist at have sex med ham. Hun lagde sig til at sove i soveværelset, og han lagde sig til at sove på sofaen. Hun vågnede i løbet af natten, hvor tiltalte kom ind til hende i soveværelset. Tiltalte tog fat i hendes skulder og slog hende i ansigtet, hvorefter hun var væk.

Retten fandt, at tiltalte havde en mangelfuldt udviklet forståelse af almindelige begreber og kronologi, men at han kunne fastholde og gengive indtryk af enkle faktiske forhold og forløb, bl.a. at han tildelte kvinden et hårdt knytnæveslag i ansigtet, og at han derefter havde samleje med hende.

Da kvinden vågnede igen, lå tiltalte ved siden af hende i sengen, og hun havde meget ondt i hovedet og var øm i skridtet. Hun havde ikke længere trusser på, hvilket hun havde haft, da hun gik i seng. Kvinden tilkaldte herefter politiet, der fik tiltalte ud af lejligheden. Tiltalte vendte efterfølgende tilbage til kvindens lejlighed, og på trods af, at kvinden forsøgte at stemme imod, trængte tiltalte ind i lejligheden. I lejligheden begik tiltalte vold mod kvinden i form af flere spark og slag mod kvindens hoved/ansigt, herunder mens kvinden lå ned, og fremsatte trusler mod hende og hendes familie.

Retten fandt, at den udøvede vold og de fremsatte trusler skete i anledning af kvindens forventede eller allerede afgivne forklaring om voldtægten til politiet eller i retten, og derfor var omfattet af straffelovens § 123. Retten fandt endvidere – henset til omstændighederne, hvorunder den ulovlige indtrængen skete, det forudgående forløb og den i umiddelbare forlængelse heraf efterfølgende udøvede vold og de fremsatte trusler – at den ulovlige indtrængen skete under særligt skærpende omstændigheder, jf. straffelovens § 264, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1.

Retten lagde ved afgørelsen navnlig vægt på kvindens og til dels tiltaltes forklaringer, der var støttet af tekniske beviser.

Retten fandt således tiltalte skyldig i voldtægt af kvinden, ulovlig indtrængen under særligt skærpende omstændigheder og vold og vidnetrusler mod kvinden, jf. straffelovens § 216, stk. 1, nr. 1, § 264, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1 og § 123.

Retten fandt på baggrund af en mentalerklæring og en udtalelse fra Retslægerådet, at tiltalte var omfattet af straffelovens § 16, stk. 2, og retten fulgte anklagemyndighedens påstand om sanktion, hvorefter tiltalte skal anbringes på en institution for personer med vidtgående psykiske handicap. Der blev ikke fastsat en længstetid for foranstaltningen.

De juridiske dommere bestemte, at tiltalte skal betale 100.000 kr. i tortgodtgørelse til kvinden.

Sagen blev behandlet ved et nævningeting, og såvel skyldkendelse som sanktion var en enstemmig afgørelse.

Tiltalte vil inden for 14 dage beslutte, om dommen skal ankes.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Svendborg den 13. maj 2020.

Sagsnummer: SS 81/2020.

Åbn den anonymiseret ekstraktudskrift af retsbogen.